52. Lộ trình cứu quốc

15 Tháng Sáu 200712:00 SA(Xem: 76189)
52. Lộ trình cứu quốc

11-7-2006 – 10 giờ sáng

Ánh bình minh tỏa sáng khắp dải sơn hà
Nam Trung Bắc
Cả một dân tộc đang chuyển hướng
Đón nhận ánh đại linh quang mầu nhiệm thiêng liêng

Lòng dân như mở hội
Đó là Đại Hội Long Hoa
Có Rồng Thiêng có hoa sen từ tâm thơm ngát
hương trí tuệ
Của hằng hà sa số Phật
Ném hoa sen khắp mặt đất hình chữ S
Long Hoa mở hội tại mảnh đất Việt Nam
Nơi có một Đạo Giáo Mật Tông ra đời
Hàng mấy trăm năm
Đã bị bao hàng rào ngoại bang chận đứng, tiêu diệt,
trù ếm

Xác chết mục rữa, tưởng đã chận đứng sự phát triển
của Việt Nam
Nhưng đâu ngờ giúp Rồng Việt Nam mau chuyển
hướng Nam
Để cho Thiêng Lực Việt Nam được phát lên
từ dải Thất Sơn đến dòng Cửu Long Giang

Quyền lực con người, nhân lực của Trung cộng, làm
sao thắng được Thiêng Lực của Thiên Châu
Lực của chư Thiên không dùng tam đoạn luận
Không dựa vào dịch lý của Trung Hoa
Mà là Điễn Lực Tối Thượng của Trung Tâm
  Càn Khôn Vũ Trụ
Trung Hoa chỉ chận được tôn giáo nhưng
không chận được Đạo Giáo

Tôn giáo càng bị chận thì Tâm Giáo càng phát
Vì con người buông hình thức để trở về với Chân Tâm,
để được giác ngộ
Dịch lý còn dựa vào cái biết của quá khứ
Thiên lý thì dựa vào cái “không” biến thiên của Vũ Trụ
Dịch lý thì dựa vào hữu thể
Thiên lý thì dựa vào thiêng thể
Mà thiêng thể xuất phát bởi TRÍ TUỆ

Người Việt Nam bị đàn áp của khối vô thần
Sự đau khổ đã giúp họ đạt trí tuệ
Và chính trí tuệ đã đưa Việt Nam
  ra khỏi chế độ vô thần cộng sản
Họ sẽ được tự do nhờ biết vươn lên từ máu lệ,
mồ hôi và đau khổ
Trên tám mươi triệu ngọn đèn trí tuệ cùng thắp sáng
giúp cho chữ S Việt Nam
thành Hòn Ngọc Viễn Đông rực sáng
Đức Huỳnh Giáo Chủ là Thiên Vương
Chữ ký của Ngài là lộ trình cứu quốc.

Nam Mô Kỳ Hương Phật
Nam Mô Kỳ Hương Pháp
Nam Mô Kỳ Hương Tăng
Nam Mô A Di Đà Phật

Ghi chú: Tên Đức Thầy là Huỳnh Phú Sổ và Ngài ký chữ “S”

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,863,880