105. Hồi chuông sanh tử

25 Tháng Sáu 200712:00 SA(Xem: 78173)
105. Hồi chuông sanh tử

8-12-2006 – 11:00 giờ khuya

Muốn không uổng một kiếp lai sinh thì nên sống một cách hữu lợi cho đến giây phút cuối của cuộc đời.

Sống như thế nào để trước khi hắt hơi thở cuối cùng ra đi, ta không có một chút luyến tiếc những gì đã có như tiền tài, danh vọng, hạnh phúc cá nhân. Và ta cũng không hối hận vì những điều sai quấy đã làm.

Muốn giây phút cuối đời tâm ta vẫn bình an, tự tại, không luyến tiếc hối hận ăn năn, ta phải thức giác trong mỗi lời nói, hành vi, và nhất là kiểm soát mỗi khởi niệm. Một khởi niệm dư thừa, vô ích, tham vọng, ích kỷ, xấu xa thấp hèn, ta phải gióng ngay một hồi chuông báo thức, hay còn gọi là Hồi Chuông Sanh Tử.

Hồi Chuông Sanh Tử gióng lên cho ta nhớ là giây phút sanh ta như thế nào thì giây phút tử ta như thế ấy. Ta bước vào đời tâm hồn trong sạch như thế nào thì ta ra đi ở cuối đời, tâm ta cũng nhẹ nhàng trong sạch như thế.

Muốn giây phút sanh tử được trong sáng như nhau, ta phải làm gì từ đây?

Ta cần sống chân thật và hết lòng với sự vắng bóng của Mong Cầu. Hai chữ mong cầu đã hại bao cuộc đời đáng sống. Hai chữ mong cầu đồng nghĩa với cái Tôi và cái Tôi đồng nghĩa với Tham Vọng.

Tham vọng của con người ẩn tàng dưới bao hình thức. Trong đời có một điều khó nhất mà con người phải đối phó là dẹp bỏ Tham Vọng.

Muốn biết ta có từ bỏ tham vọng ẩn tàng không, thì phải làm sao?

Tham vọng cá nhân đi ngược lại tha nhân.

Nếu càng ngày ta càng hướng về tha nhân với tình người không phân biệt, thì tham vọng cá nhân ta càng nhỏ dần.

Đó là con đường mà Đức Thầy đã vạch ra để giúp tín đồ từ bỏ tham vọng cá nhân. Họ là những người làm việc thiện, hướng về sự an lạc, no ấm, hạnh phúc của tha nhân, trong đó có đồng đạo, đồng bào, quốc gia, dân tộc.

Tổ chức Từ Thiện của Phật Giáo Hòa Hảo là một tổ chức từ thiện tự phát lại có hệ thống quy mô được xây dựng trên niềm tin vào đấng thiêng liêng và sự phát tâm của tín đồ nghe theo lời dạy của Đức Tôn Sư.

Sám Giảng Thi Văn của Đức Thầy Huỳnh Phú Sổ là một hồi chuông tỉnh thức hay cũng được gọi là Hồi Chuông Sanh Tử. Trong quyển Giác Mê Tâm Kệ, viết tại làng Hòa Hảo năm 1939, Đức Thầy đã dạy:

Khai ngọn đuốc từ bi chí thiện,
Tìm con lành dắt lại Phật đường.
Thương dân hiền giáo đạo Nam Phương,
Đặng chỉ ngõ làm lành lánh dữ.
Sách Thánh đạo ghi trong Tam Tự,
Người mới sanh tánh thiện Trời dành.
Bởi lớn lên tập nhiễm lợi danh,
Nên tật xấu che mờ thiện tánh...

Đức Thầy đã thức tâm tín đồ và dẫn dắt ta trở về Thiện Tánh lúc mới sanh. Nay ta có bổn phận gióng hồi chuông báo thức hay Hồi Chuông Sanh Tử để giúp con người được hồi quy nguyên bổn, để cho kiếp hiện sinh của họ đóng góp vào sự xây dựng tâm thức con người thời Thượng Ngươn Thánh Đức  sắp đến này vậy.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Con xin Chư Phật luôn hộ trì thức giác con luôn luôn để con có được một đời sống đáng sống, không phụ ơn ông bà tổ tiên đã tạo ra con và Đức Thầy đã ra công dạy dỗ hoằng hóa con.

Nam Mô A Di Đà Phật

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,863,880