72. Lực sanh diệt chủ trì cho đất nước Việt Nam chuyển đổi

25 Tháng Sáu 200712:00 SA(Xem: 85450)
72. Lực sanh diệt chủ trì cho đất nước Việt Nam chuyển đổi

30-8-2006 – 11 giờ sáng

Con trục âm dương của Việt Nam càng xoay càng thu hút khí thiêng của trung tâm càn khôn vũ trụ càng mạnh, miền Trung Việt Nam càng bão tố gió to sóng mạnh.

Việt Nam nhận khí lực càng nhiều, càng thu hút người Việt hải ngoại lẫn nhân lực của thế giới càng đông. Tất cả tài lực, vật lực, nhân lực, trí lực, khoa học lực, kỹ thuật tân tiến lực càng đổ vào xây dựng một nước Việt Nam tiền tiến nhất thế giới.

Chưa có một quốc gia nào mà con dân lưu lạc ở hải ngoại lại hướng về xây dựng tổ quốc nhiều như Việt Nam. Họ chạy xa vô thần để hướng về hữu thần, chứ không phải xa quê hương vì tìm giàu sang phồn hoa vật chất như nhiều dân tộc khác.

Tinh túy của các dân tộc khác vì muốn có một đời sống vật chất đã chối bỏ quốc tịch mình để đổi lấy một quốc tịch khác.

Tinh túy của thần dân Việt Nam có quốc tịch khác vì sinh tồn, sẽ bỏ quốc tịch của quốc gia tiền tiến để trở về quốc tịch Việt Nam vì thương yêu quê cha đất tổ, vì yêu Tổ Quốc.

Người Việt Nam lại một lần nữa sẽ có một cuộc đổi đời ngoạn mục. Các con bị phân chia trên núi dưới biển lại đoàn tụ trở về mảnh đất thiêng liêng yêu dấu của mình.

Người có tinh thần cầu đạo vọng ngoại, nhất là bậc trí thức hướng về Tây Tạng tìm sư học đạo, họ không ngờ rằng, Trung cộng tìm mọi cách chận đứng sự phát triển của Mật Giáo tại đây, và nguồn Đại Lực Mật Giáo đã chuyển về phương Nam từ lâu.

Nông dân Việt Nam là một nhân tố thích hợp để đón nhận Mật Lực từ cõi thiên. Cuộc sống đạm bạc hồn nhiên, tâm thức trong sáng hiền hòa của họ là mảnh đất mầu mở cho đóa hoa Từ Bi Tâm sống mạnh và nở hoa.

Mật Giáo Pháp thật vi diệu không hình thức, không chiêng trống, không áo mão cân đai, không chức cao, không địa vị quyền thế. Nhờ những yếu tố đó mà Mật Giáo mới được phát triển, lưu truyền không bị hủy diệt, kềm chế.

Không ai, không một áp lực nào có thể kềm chế một tôn giáo không sắc tướng. Vì thế Phật Giáo Hòa Hảo sẽ được phát triển theo cấp số nhân ở khắp cõi Việt Nam, vì không có một quyền lực nào áp chế, hay áp đảo được Lực Tình Thương, nhất là vào thời kỳ tâm cảnh bị rối loạn của chủ nghĩa vô thần hiện nay.

Một chủ nghĩa giả được tạo ra bởi những con người giả. Những con người này chỉ tạo ra một chủ nghĩa để tạo thế lực cho mình, và đồng bọn của mình dưới chiêu bài vì dân vì nước.

Khi mà dân và nước bị đau khổ oằn oại bởi chủ nghĩa này thì tự dưng người phục vụ chủ nghĩa sẽ bị suy thoái, thất bại theo chủ nghĩa đó.

Người lãnh đạo nếu không kịp thời sửa đổi trước khi suy sụp thì luật đào thải sẽ nghiền nát họ cho đến thân bại danh liệt.

Nhà cầm quyền sáng suốt, muốn không bị sụp đổ thì phải vận dụng nguồn nhân lực của quốc gia và nhân tài yêu nước của hải ngoại.

Họ phải mở rộng vòng tay để hai bên cùng đóng góp tạo lại quân bình từ tài lực, trí lực, nhân lực của cả hai bên.

Đức Huỳnh Giáo Chủ là một vị tri thức giác ngộ có cái nhìn trước cả trăm năm. Vì thế Ngài đã đưa ra đường lối của Việt Nam Dân chủ Xã hội bao gồm các thành phần ái quốc, không phân biệt ngành nghề, lẫn tôn giáo, chánh trị.

Ngài còn chủ trương hòa đồng tôn giáo nên thành lập một tổ chức với các tôn giáo khác hướng dẫn người dân về mặt tâm thức. Đó là một sự quy tâm, hòa đồng, và bình đẳng giữa các tôn giáo không phân biệt cao thấp hay dở.

Trí thức phải đi đôi với tri thức; tâm thức phải đi đôi với tâm lực thì mới đi đến chủ hòa thực hiện bằng chính hành động của chủ lực và động lực đẩy lùi chánh kiến mới đi đến chánh tinh tấn. Như vậy mới kiến tạo được một giềng mối đạo đức cho quốc gia.

Giềng mối đạo đức của quốc gia có mạnh thì quốc gia đó mới phát triển, vì kẻ cầm quyền điều hành quốc gia với từ lực nhằm hữu lợi cho toàn dân.

Người dân có đạo đức phát triển tình thương yêu nguồn gốc tổ tiên, đất nước quê hương, mới hết lòng phục vụ dân tộc, xây dựng một xã hội lành mạnh và nhờ đó kinh tế quốc gia mới phát triển đưa đến dân giàu nước mạnh như lời Đức Thầy dạy:

“Sanh ra, ta phải nhờ Tổ tiên, cha mẹ, sống ta cũng nhờ đất nước, quê hương. Hưởng những tấc đất, ăn những ngọn rau, muốn cho sự sống được dễ dàng, giống nòi được truyền thụ, ta cảm thấy bổn phận phải bảo vệ đất nước khi bị kẻ xâm lăng giày đạp. Rán nâng đỡ xứ sở quê hương lúc nghiêng nghèo, và làm cho được trở nên cường thạnh. Rán cứu cấp nước nhà khi bị kẻ ngoài thống trị. Bờ cõi vững lặng thân ta mới yên, quốc gia mạnh giàu mình ta mới ấm.” (trích Sấm Giảng Thi Văn Toàn Bộ trang 147,  của Đức Huỳnh Giáo Chủ, Ban Phổ Thông Giáo Lý. T.Ư. PGHH/HN, 2005).

Đức Thầy đã xuất hiện trước đây 88 năm (1919) và đưa ra đường lối đã 68 năm (1939), và vì sự u tối của giới lãnh đạo tuân thủ theo ngoại bang chận đứng đường lối phát triển đạo giáo và đất nước do Ngài đưa ra đóng góp cho dân tộc Việt Nam.

Tuy nhiên, bộ máy Mật Giáo đã xoay chuyển làm việc không ngừng nghỉ tạo ra một từ trường lớn mạnh qua các công tác từ thiện càng ngày càng phát triển theo cấp số nhân.

Vì là bộ máy của Mật Giáo nên kẻ cầm quyền không ngăn chận được. Dù họ sợ nhưng họ lại cần, vì bộ máy đã làm được những điều mà họ không làm được là: lo cho người nghèo, người bệnh, người chết miễn phí.

Một chủ nghĩa lầm đường, đưa ra chánh sách lầm đường. Một chủ nghĩa chánh đạo, đưa ra một chánh sách hữu lợi cho quần sanh.

Một đàng là đi đến triệt tiêu, một đàng là tạo nên một phong trào quần chúng có tâm lực và trí lực mạnh mẽ. Cái này càng mạnh thì cái kia càng yếu.

Đã đến lúc cái lực sanh diệt chủ trì cho đất nước Việt Nam chuyển đổi.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,863,880