96. Địa ngục giáo trong hiện kiếp

25 Tháng Sáu 200712:00 SA(Xem: 75590)
96. Địa ngục giáo trong hiện kiếp

14-11-2006 – 9:30 giờ sáng

Nghiệp lực buông ta hay chính ta buông nghiệp lực?

Một câu hỏi hết sức khó khăn? Vì sao?

Nghiệp lực không thể có một chiều, mà nghiệp phải do hai lực hay do nhiều lực cấu kết với nhau.

Nghiệp, the cause and the effect, là lực phản hồi của sanh diệt. Không có cái này thì không có cái kia.

Nghiệp lực giúp con người đi lên và cũng nghiệp lực giúp con người đi xuống, tùy theo lực dương (positive) hay lực âm (negative).

Sanh sanh, diệt diệt
Hóa hóa, sanh sanh
Có, không, không, có.
Sự liên tục, liên hồi, và sự phản hồi liên tục triền miên.

Tu tập, tiến hóa, không phải để diệt nghiệp mà để hóa giải nghiệp lực, để bước ra vòng sanh tử luân hồi.

Hóa giải sanh tử  luân hồi không phải bằng thể xác mà bằng tâm linh. Sự hóa giải ngay trong hiện kiếp chớ không phải đợi đến lúc chết.

Có một điều ít ai ngờ, ít ai biết, là con người sanh tử luân hồi ngay trong hiện kiếp.

Sanh tử luân hồi ngay trong hiện kiếp là như thế nào?

Con người sống nhiều kiếp ngay trong một kiếp, và có thể thuộc nhiều chủng tộc ngay trong một kiếp tùy theo sự vận chuyển của tâm linh, hoàn cảnh sống, thời cuộc, thời thế, và nghiệp lực của chính mình và người quanh mình.

Có nhiều người là công dân của quốc gia này, nhưng khi chết đi là công dân của một quốc gia khác. Có người sanh ra là chủng tộc này, nhưng lại không biết ngôn ngữ của nơi chôn nhau cắt rún mà chỉ biết nói tiếng của một chủng tộc khác, và trở nên một người dân của quốc gia đó.
Có người trở nên công dân của một đa quốc gia, và nói đa ngôn ngữ, hay trở nên một người quốc tế và tạo ra con cái dòng dõi hợp chủng.

Việt Nam trong tương lai và ngay cả hiện tại là một Đa Quốc Gia và đa ngôn ngữ nhất hoàn cầu, được học hỏi của tất cả các nền văn minh khắp nơi trên thế giới, để gọp lại thành Một Bộ Óc Vĩ Đại bao gồm tất cả để trở nên một nền văn minh đa chủng về mọi mặt, kỹ thuật, giáo dục, khoa học, kinh tế, hay sĩ, nông, công, thương, và cả về Mặt Tâm Linh từ các Đạo Giáo.

Lãnh địa Việt Nam là một thế giới Thần Học thu hút tâm linh của các đạo giáo trên thế giới do sơ đồ âm dương của hình thể quốc gia hình chữ S. Con dân Việt Nam tung ra học hỏi, đào luyện, thu thập, thực tập, sáng tạo cho đến chu kỳ lực thu hồi xoay mạnh để chuyển về  xây dựng quốc gia tiến lên bực nhất thế giới theo sự tiên tri của các bậc tiền nhân sáng suốt thấy biết trước.

Cái thấy biết trước này không theo lý luận mà theo dòng điện tâm linh nhanh hơn vận tốc ánh sáng.

Người tu khi đạt tâm không sẽ hóa giải các nghiệp lực của hiện kiếp, họ sẽ vượt thời gian và không gian, vì vậy tuy sống tại hiện kiếp mà họ thấy biết được việc xảy ra hàng trăm năm về sau hay nhiều trăm năm sau nữa.

Khi hóa giải được nghiệp lực, đứng ngoài sanh tử luân hồi của nghiệp quả, ta có trực tính, biết ngay tức khắc không qua sự suy luận của bộ óc hay phải dùng lục căn, tức thân người gồm mọi xúc giác hay các cơ quan của thân thể.

Ta có cơ thể mà sống vượt cơ thể. Ta có cơ thể, có nhiệt lượng đốt cháy và hơi thở. Cơ thể hiện diện với tất cả sự hoạt động nhưng không tạo ảnh hưởng tâm sinh lý ta. Lúc đó, thần thức ta vững mạnh, sự thấy biết Trung Thực không sợ hãi. Lời ta nói hay viết là Chính Ngôn.

Chính ngôn là lời nói thật, chân chính, nhằm đóng góp cho loài người một con đường Chân Lý.
Lời chính ngôn hay chân lý không được thiên lệch vì tình cảm của quốc gia, tôn giáo, hay phe nhóm, ý thức hệ.

Lời chính ngôn, tôn giáo nào, quốc gia nào, ý thức hệ nào cũng dùng được.

Chính ngôn hay chân ngôn là thứ ngôn ngữ mà người tu rốt ráo cần đạt được, nhất là giới tu sĩ hay hàng giáo phẩm.

Tu sĩ, nhất là hàng giáo phẩm, chức vụ càng cao càng phải phát âm ra chính ngôn.

Chính ngôn là ngôn ngữ của các Đấng Cứu Thế, không qua sự suy luận, phân tách, thêm bớt của các giáo hội của các tôn giáo. Nhất là các giáo phẩm đại diện các tôn giáo.

Việc dùng chính ngôn của các Bậc Cứu Thế để làm lợi cho giáo hội mình hay cá nhân mình là một việc cực kỳ hệ trọng, nhất là trong việc tạo thêm quyền lực tôn giáo.

Càng dùng tôn giáo để trục lợi, để tạo quyền lực tôn giáo, trở nên lắm của nhiều tiền, nhiều tín đồ đặt lòng tin nơi mình, nơi nhóm tôn giáo của mình, thì dù cho hiện kiếp có trở nên một người có phẩm trật cao, có kẻ hầu người hạ, phủ phục dưới chân mình, thì kẻ đó đang sống trong Địa Ngục Giáo của Hiện Kiếp.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,863,880