32. Giả mới có thể phù hợp với giả

15 Tháng Sáu 200712:00 SA(Xem: 77025)
32. Giả mới có thể phù hợp với giả

 4-4-2006 – 9 giờ tối

Con đường nào phải đi để giúp phát triển nguồn đạo Bửu Sơn Kỳ Hương Phật Giáo Hòa Hảo và khai phóng dân tộc trong thiên niên kỷ mới?

C.S.V.N. đã đi đến bế tắc không thể khai thông được nếu không có áp lực của các cường quốc.

Vậy con đường đi là phải hòa nhập vào dòng chính của quốc gia mà hiện tại ta đang mang quốc tịch.

Ta không thể giúp đạo hay giúp nước ta với tư cách là một người Việt Nam mà phải với tư cách của một người Hoa Kỳ.

Ta không đến Việt Nam với tư cách một người Việt Nam mà ta đến Việt Nam với tư cách của một người Hoa Kỳ có nguồn gốc Việt Nam để giúp đỡ quốc gia gốc của mình.

Các chính thể Việt Nam đều không cai trị Việt Nam vì thương giống nòi mà họ là những kẻ chỉ biết bảo vệ quyền lực và địa vị của họ. Vì thế ta không thể đến với họ bằng tình thương và tấm lòng mà ta phải dựa vào quyền lực để thay đổi họ hay làm áp lực để được những gì ta muốn cho đạo hay cho dân tộc.

Vậy thì người muốn tu mà muốn giúp đạo giúp quốc gia thì phải bước vào con đường chánh trị chăng?

Phải chăng ta đang bị bế tắc, cùn đường?

* Ta ngồi yên, định tâm, viết ra những gì ta thấy, ta biết, thì ta có thể giải quyết được gì chăng?

* Người khai phóng tâm linh, nhìn thấy con đường cho đạo cho dân tộc, có phải chính mình phải làm, phải thực hiện?

* Bước vào con đường chánh trị thì có đi ngược lại con đường đạo chăng?Đức Thầy đi họp với cộng sản và bị hại. Phải chăng đó là một tấm gương sáng để răn dạy ta không bao giờ tin cộng sản để bị hại?

Ta không sợ chết, không có nghĩa là ta nhắm mắt để bị hại như tiền nhân đã hy sinh chỉ đường cho ta.

Cho đến giờ phút này ta thấy rõ khi chế độ cộng sản chưa sửa đổi mà ta bước vào hợp tác là ĐI VÀO CỬA TỬ.

Vì sao?

Vì cộng sản mù quáng, tham quyền cố vị, chỉ nghĩ cho quyền lợi chính họ mà hoàn toàn không nghĩ gì đến quốc gia dân tộc và dân sinh. Đó là một chế độ hoàn toàn không có tình người.

Người thật tâm tu có nên hợp tác với cộng sản?

- Hoàn toàn không.

- Nếu người giả tu thì hợp tác được vì giả mới có thể phù hợp với giả.

- Người tu thật hợp tác với cộng sản sẽ hoàn toàn thất bại.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,863,880