37. Không có quyền di chuyển Lạt Ma Tái Sanh

15 Tháng Sáu 200712:00 SA(Xem: 77005)
37. Không có quyền di chuyển Lạt Ma Tái Sanh

25-4-2006 – 9 giờ sáng

Một người sáng suốt là một người như thế nào?

Thế nào là một Lạt Ma Tây Tạng? Và thế nào là một Lạt Ma Việt Nam?

Lạt Ma là đàn ông hay đàn bà?

Lạt Ma là một người sáng suốt, một kẻ đạt đạo và giải thoát trong đời sống.

Lạt Ma thật không ai phong chức mà họ là họ.

Có những Lạt Ma được con người khám phá ra, nhưng có những người sống bình thường cho đến khi ra đi và tái sanh nhiều kiếp.

Lạt Ma được sống âm thầm, được sống kín, có một đời sống tuyệt vời nhất. Đó là ước muốn của mọi Lạt Ma, bậc Thánh Sống, hay Phật Tái Sanh, tùy theo trình độ thức giác của mỗi vị.

Con người phân biệt chủng tộc, nhưng các Lạt Ma đều như nhau, tùy theo phận sự mà được vận hành đi theo chu kỳ tiến hóa của vũ trụ và nơi Ngài cần làm việc. Đó là việc chung vì thế giới con người có phân chia tôn giáo và chủng tộc, nhưng thế giới Thượng Tiên và Thiên Tiên tất cả đều làm việc chung cho sự lợi ích của toàn thể chúng sanh trong hoàn vũ gồm nhiều tinh cầu. Trái đất chỉ là một tinh cầu nhỏ trong nhiều tinh cầu.

Tinh cầu nào mà sinh vật trở nên hung hiểm, ác tâm thì các thiên sứ, lạt ma, thiên nhân sư sẽ được điều động đến nhiều nhất. Họ làm phận sự rồi ra đi, chỉ trở đi trở lại khi nhiệm vụ chưa hoàn tất.

Các thiên sứ đến mỗi tinh cầu đều phải học hỏi về đời sống và các sinh vật nơi đó và họ tiến hóa hay thoái hóa tùy theo có hoàn tất trách nhiệm của họ trước khi ra đi. Nhiều vị phải trở đi trở lại một nơi vì có khả năng hiểu biết nơi đó, nhằm dễ hướng dẫn hay giải quyết những vấn đề vướng mắc còn để lại ở tiền kiếp.

Vì thế có nhiều trường hợp Lạt Ma tái sanh.

Nếu Lạt Ma tái sanh ở một xứ khác nhưng các tổ chức đạo giáo của tiền kiếp mang họ về chốn cũ.
Vậy việc này đúng hay sai?

Lạt Ma tái sanh ở một quốc gia, một chủng tộc khác là do nhu cầu của chủng tộc, quốc độ đó. Nếu tìm họ và mang họ về là một việc sai lầm, vì họ phải học hỏi ở một quốc độ khác với ngôn ngữ, văn hóa khác và để hướng dẫn chủng tộc nơi mà họ đến.

Nếu mang Lạt Ma tái sanh trở về nơi tiền kiếp của họ thì họ lại học những gì đã học và cộng thêm học những điều cần học ở một môi trường của quốc độ cũ, như vậy là họ sẽ không dùng được những gì đã biết để hoàn thành nhiệm vụ ở hiện kiếp.

Một Lạt Ma tái sanh ở một quốc độ khác nhưng nếu có nhu cầu của quốc độ thuộc tiền kiếp, thì Lạt Ma sẽ được vận hành để chuyển về nơi cũ làm việc, thực hành trách nhiệm và hoàn tất nhiệm vụ của mình ở kiếp này.

Phật, Lạt Ma, Tiên, Thánh, Thiên Sứ được vận hành theo hệ thống thông thiên, ngoài các tinh cầu. Đó là một hệ thống quốc vương vô vi và huyền bí mà trí óc con người không bắt kịp luồng điễn nhanh hơn ánh sáng được.

Con người, động vật ở các tinh cầu, không có quyền  định đoạt, hướng dẫn, hay di chuyển họ. Nếu con người, dù là hệ thống tôn giáo nào, tước phẩm nào, đều không có quyền  năng di chuyển các trách nhiệm và nhiệm vụ của các vị Lạt Ma Tái Sanh.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,863,880