70. Bảo vệ bộ máy người (Bio-computer)

25 Tháng Sáu 200712:00 SA(Xem: 76331)
70. Bảo vệ bộ máy người (Bio-computer)

28-8-2006 – 2:00 giờ sáng

Người tu học và phục vụ tha nhân cần có ý chí và lòng can đảm.

Ý chí và lòng can đảm nếu có phải dùng cho đúng chỗ, đúng thời, đúng lúc. Nếu dùng sai theo chủ quan thì sẽ đi sai đường mà có lúc hại thân.

Ý chí cần có cho sự kiên trì tu sửa. Ta cần quan sát và quan tâm góc độ chủ quan của mình. Nếu ý chí dùng vào trường hợp chủ quan thì ta còn phục vụ cá nhân hơn là đại thể.

Đại thể gồm đại quốc gia, đại đạo còn được gọi là “tổng thể”, có liên hệ đến trời đất, vũ trụ.
Con đường đạo khi đi đúng đường thì mọi sự đều được sắp xếp có lớp lang ăn khớp với nhau. Ta sẽ thấy con đường dù khó khăn nhưng cũng có cách mở ra một cách dễ dàng êm xuôi.

Ý chí và lòng cương quyết hy sinh đều phải phù hợp với tâm thân cảnh. Nếu ba điều này không ăn khớp với nhau thì không có thiên thời địa lợi nhân hòa được.

- Thiên thời là lòng ta phải phù hợp với ý của các đấng thượng thiên nơi quan sát, dạy dỗ và hướng dẫn ta trên con đường tu học tiến đến giác ngộ, phục vụ tha nhân.

- Địa lợi là hoàn cảnh của nơi mà ta đến để thi hành nhiệm vụ thiêng liêng. Nếu có sứ mạng thì nhất nhất lời nói, câu văn đều thoát thai từ tư tưởng hướng dẫn nhân sanh. Mà tư tưởng đến sớm hơn hoàn cảnh sẽ tạo nhiều phản ứng khác nhau, nên chưa hoàn toàn thuận lợi. Ta phải nên kiên nhẫn để cho thời gian tạo dần những nhân tố tốt phù hợp với tư tưởng tiền tiến đẩy lui sự sân hận mâu thuẫn trong quá khứ.

- Có hai yếu tố thiên thời địa lợi rồi thì nhân mới hòa. Mà kẻ hòa trước phải là người có sứ mạng chủ hòa. “Người Biết” luôn luôn phải là người bước những bước trước. Người sáng suốt rất nhiều lúc phải càng nhún nhường giả ngu si để giúp người.

Thiện nhân là người luôn luôn giác ngộ sáng suốt. Phải biết du di mà dùng các phương tiện thiện xảo để hooàn thành sứ mạng mà không cảm thấy tổn thương vì tình người tăng trưởng đẩy lui, đè bẹp cái ngã.

Tình yêu nhân loại, tình người càng tăng trưởng ta sẽ càng sáng suốt để biết mình phải làm gì, con đường nào nên đi, con đường nào nên tránh để sự phục vụ không bị ngăn trở, nhất là sự bảo vệ bộ máy người.

Ta cần bảo vệ bộ máy người vì thiếu nó ta không thể tiến hành những dự kiến cho tương lai dân tộc và đạo pháp.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,863,880