48. Đúng thời đúng cách

15 Tháng Sáu 200712:00 SA(Xem: 76837)
48. Đúng thời đúng cách

6-7-2006 – 10 giờ sáng

Làm việc đạo phải cho ĐÚNG THỜI và ĐÚNG CÁCH mới giúp được ĐẠO.

Đặc biệt là không làm theo cái muốn và không muốn của cá nhân.

Thế nào là đúng thời và đúng cách?

Giai đoạn học hỏi và thử thách đã qua. Bước qua giai đoạn thực hiện hoài bão hay ước nguyện, tâm nguyện, tâm đạo, chân tâm, và nhất là những việc phục vụ Đạo Pháp và Dân Tộc, ta cần sự quán chiếu liên tục.

Có quán chiếu lý-sự-vật một cách khít khao và sáng suốt, nhất là phải luôn vắng bóng cái tôi tự ái, ích kỷ, ta mới biết khi nào là lúc làm và không làm.

Làm và không làm đây là quyết định hợp thời hợp cảnh cho mọi lời nói, hành động, trong mọi sinh hoạt từ bài viết đến phổ biến sách trong nước lẫn trên các trang nhà Internet.

Không có điều gì mà không thành công nếu ta hành động hợp thời hợp cách. Một việc làm lúc này sai, nhưng làm lúc khác thì đúng, và ngược lại.

Hợp cảnh là bối cảnh chánh trị tại Việt Nam, thay đổi từng giờ từng phút. Hợp thời là mỗi giai đoạn thời gian đều có sự khác biệt.

Thời và cảnh phải tuyệt đối đi song hành mới đưa đến kết quả  tốt đẹp.

Thời và cảnh này phải thấy qua nhãn quan sáng suốt chứ không qua phong trào.

Tất cả mọi cá nhân, đoàn thể tổ chức đi theo phong trào, đi theo cá nhân, hoặc tham vọng tập thể đều đưa đến thất bại, có khi nhục nhã. Không phải riêng về mặt chánh trị, tôn giáo, mà cả về kinh tế lẫn giáo dục.

Hai chữ phong trào đã gây biết bao chia rẽ và đổ vỡ cho những kẻ có tham vọng về chánh trị lẫn kinh tế. Có bao nhiêu người có tiền bị sạch túi từ hải ngoại cho đến Việt Nam. Và có bao nhiêu kẻ đã bị rẻ khinh bởi đồng bào hải ngoại lẫn trong nước.

Nước Việt Nam có thay đổi lãnh đạo thì sẽ có bao kẻ thiêu thân và thiêu luôn danh dự, lẫn lương tâm. Họ mù quáng chạy theo lợi danh hơn là lo cho Đạo và Đất Nước.

Đây cũng là một dợt sàng sẩy lãnh đạo trong mọi ngành. Đặc biệt là TÔN GIÁO.

Các vị lãnh đạo mới trong nước như cầm cương một con ngựa chứng bệnh hoạn. Họ càng dùng thầy thuốc dở thì con ngựa càng trở chứng.

Một cuộc chiến tranh tâm lý sẽ xảy ra tại Việt Nam, và cộng đồng người Việt tại hải ngoại.

Cuộc chiến tranh ý thức hệ đã bắt đầu mãn để cho toàn dân trưởng thành. Lớp đàn anh càng ngày càng giác ngộ để hỗ trợ cho giới trẻ. Họ sẽ là những người cầm vận mệnh đất nước.

Giới trẻ trong nước và hải ngoại sẽ cùng góp sức xây dựng lại dân tộc đã bị bao thế hệ đàn anh gây bao tang thương, chết chóc, chia lìa.

Giai đoạn “thời thế tạo anh hùng” đã trôi qua, vì các “anh hùng dân tộc” giả hiệu đã hiện nguyên hình là những chồn, cáo quỷ quyệt. Lịch sử bắt đầu lột mặt nạ những kẻ trá hình, đã đem bao xiềng xích trói cột cả một dân tộc.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,863,880