65. Phải hòa mình vào Hồn Thiêng Sông Núi - hay: Mô hình Việt Nam Dân Chủ Xã Hội Đảng

25 Tháng Sáu 200712:00 SA(Xem: 75711)
65. Phải hòa mình vào Hồn Thiêng Sông Núi - hay: Mô hình Việt Nam Dân Chủ Xã Hội Đảng
17-8-2006 – 9:00 giờ sáng

Sự sáng suốt nếu có, trí tuệ nếu có, minh tâm kiến tánh nếu có, thì phải có bất cứ lúc nào, vì ngọn đèn phải sáng và phải mạnh. Nếu lúc có lúc không, lúc sáng lúc tối, thì lúc ta đi đúng đường, lúc ta đi sai đường.

Con đường đi khi đúng khi sai thì sự suy nghĩ và hành động cũng sẽ có lúc đúng lúc sai. Như vậy thì ta giống như một người vẫn còn đi lẩn quẩn trong một khu rừng rậm, không lối thoát.

Ta phải trụ tâm, định hướng, và trì tâm trì chí chứ không để tâm trí lu mờ. Giống như ta phải luôn châm ngọn đèn bằng tâm và khí lực không chểnh mảng, để ngọn đèn luôn luôn sáng rực rỡ soi đường ta đi.

Muốn minh tâm kiến tánh, ta phải ra công chùi lau cho tâm thức, mặt kiếng sạch sẽ không bị hỉ nộ ái ố làm mờ căn trí.

Ta phải là ta luôn luôn. Mỗi một khởi niệm là một hạt vi trần hiện lên đài nguyệt kiến rõ rệt. Ta phải lượm ngay và vứt nó đi một cách rốt ráo, không chậm trễ, chần chừ, luyến tiếc.

Thời giờ càng lúc càng quý báu. Công việc càng lúc càng nhiều, càng cần thiết cho công cuộc xây dựng lại cơ đồ quốc gia đại sự.

Quốc gia đại sự đây không phải là xây dựng lại quyền thế mà tiếp tay đào tạo hiền nhân góp công góp sức cho việc đào tạo thế hệ trẻ, tương lai dân tộc Việt Nam, đã chịu quá nhiều thiệt thòi bởi sự u tối của các lãnh đạo đất nước trong quá khứ.

Hiền nhân càng nhiều, dân trí càng cao, đất nước mới có đủ anh tài lãnh đạo quốc gia, giúp cho guồng máy chánh quyền có những nhân tài anh minh sáng suốt cai trị quốc gia, để cho đất nước vươn lên không còn bị các cường quốc kềm chế.

Mô hình đất nước Việt Nam khác với mô hình của các quốc gia trên thế giới, vì thế các nhà chánh trị hải ngoại đã đi lầm đường khi dựa vào các nước tiền và hậu cộng sản khác để đề nghị một mô hình cho Việt Nam.

Nếu đưa ra một mô hình sai thì phương pháp và lập pháp đều sai, không áp dụng được cho Việt Nam.

Mô hình tự do tư bản và cộng sản chuyên chế đều sai khi áp dụng vào Việt Nam. Mô hình Việt Nam là mô hình âm dương hòa hợp, để đưa ra một mô hình trung đạo, tức tập trung quyền lực nhưng phải phối hợp với lòng dân, hay dựa vào lòng dân.

Nếu không tập trung quyền lực thì nhân tâm phân tán vì họ bị ảnh hưởng quá nhiều bởi các mô thức giáo dục, kinh tế, của nhiều quốc gia khác: Tàu, Mỹ, Pháp, Nhật, Nga và còn nhiều quốc gia phụ khác.

Sau 1975, cộng đồng hải ngoại còn bị ảnh hưởng nhiều hơn bởi nhiều quốc gia mà họ đang nương thân học hỏi.

Nhân tài nhiều, ý kiến, kiến thức nhiều. Trong và ngoài nước như những múi cam, phân hóa từ tư tưởng cho đến hành động. Nếu C.S.V.N. mất chủ quyền thì các lực của cộng đồng hải ngoại sẽ làm cho Việt Nam trở nên một đồ biểu dị hình, dị tướng. Nhân tâm của quốc gia càng phân tán hơn.

Vì thế, đảng Cộng Sản chuyên chế thay vì tan rã phải trở nên một đảng Việt Nam Dân Chủ Xã Hội theo mô thức của Đức Thầy đề ra từ trước. Đảng phải có kỹ luật. Đảng viên phải vì dân vì nước trên con đường đem dân chủ tự do cho đất nước và đem ấm no công bằng xã hội cho người dân.

Việt Nam cần có Độc Đảng để có pháp luật trị dân, nhưng phải trị dân cho quyền lợi của dân chứ không cho quyền lợi của đảng.

Đó là hai điều khác biệt giữa đảng C.S. chuyên chế và Việt Nam Dân Chủ Xã Hội đảng.

Một cái máy tốt, một guồng máy tốt sẽ đem lại thái bình thịnh trị cho Việt Nam.

Nếu biết đường, ta phải chỉ đường. Phải hòa mình vào Hồn Thiêng Sông Núi để xây dựng lại cơ đồ của Con Rồng Cháu Tiên Việt Nam.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,863,880