47. Tâm Giáo: Tôn Giáo Hòa Đồng và Hợp Nhất

15 Tháng Sáu 200712:00 SA(Xem: 76844)
47. Tâm Giáo: Tôn Giáo Hòa Đồng và Hợp Nhất

28-6-2006 – 12:30 giờ trưa

Nam Mô Như Lai Kiến Tánh Phật.

Xin ân điển từ tâm Ngài hướng dẫn cho con một con đường sáng đem lại hạnh phúc an lành cho dân Việt Nam.

Phong thổ tốt, xuất phát người tốt. Người Miền Nam nắm vận mạng Việt Nam sẽ đem lại lợi lạc nhiều hơn cho cả nước. Người Miền Nam, nhất là Miền Tây Nam bộ được nuôi dưỡng bằng từ lực Thiêng Liêng mang từ Tây Tạng chuyển vượng khí và từ lực ngấm sâu vào long thổ, từ đó con người và vạn vật, cây cỏ được nuôi dưỡng. Nhờ thế nên họ có tánh khí hiền hòa, bộc trực, chân thật.

Người Miền Bắc vì áp lực vô thần chèn ép, đào tạo, hướng về vật chất nhiều hơn tâm linh, vì vậy khi quyền lực trong tay thì họ mới đi vào con đường sở hữu, mù quáng vì thiếu tâm từ bi hay từ lực.

Khi người Miền Nam cầm quyền sẽ thay đổi vận nước đang bên bờ vực thẳm.

Mối gút của cộng sản sẽ do họ mở. Âm mưu của cộng sản thì chỉ họ mới biết cách đối phó với nhau. Những bộ óc thâm độc, “kỳ quặc” của người cộng sản, thì chỉ có người cộng sản mới biết rõ mưu mẹo của họ.

Đường dây tham nhũng như tơ vò, như nhện rối thì chỉ có họ mới biết, đường dây nước bước của mắc cưởi này. Cũng như người đánh bẫy mới biết cách và nơi chốn đã bị gài bẫy. Họ sẽ biết đi con đường nào không có bẫy và nếu muốn tháo gỡ cái bẫy đó thì phải dùng phương pháp nào để mở.

Kẻ chiến thắng cộng sản không ai khác hơn là người cộng sản. Kẻ biết đường đi nước bước của cộng sản không ai khác hơn là trong phe nhóm của họ.

Người thắng cộng sản phải siêu cộng sản. Siêu cộng sản là phải biết cộng sản và vượt sự khôn ngoan của cộng sản. Nếu là siêu cộng sản và không phải là hiền nhân thì sẽ đưa đất nước vào sự hủy diệt vì họ thắng cộng sản để rồi khi quyền bính lọt vào tay họ thì họ lại vẫn tham lam, ích kỷ, có khi đi đến bán quốc gia cho quyền lợi riêng tư, như một số cộng sản gộc về hưu đã làm.

Một hiền nhân rớt vào khối cộng sản, học cộng sản để rồi trở nên siêu cộng sản, thì đất nước Việt Nam có cơ may trồi lên khỏi vũng bùn lầy của sự tham ô, đồi trụy, đã đào tạo nhiều thế hệ mất nhân cách chỉ biết hưởng thụ, hút máu nhân dân.

Hiền nhân không phải ở phe quốc gia hay cộng sản, mà hiền nhân được sanh ra và lớn lên ở khắp các Miền Đất Nước. Họ không bị nhồi sọ, bịt mắt. Họ không phải là cừu non bị dẫn dắt, mà họ là con người có cái nhìn thông suốt mọi thời đại cũng như triều đại.

Hiền nhân không phải là kẻ thuộc một tôn giáo mà họ theo Tâm Giáo, tức Tâm sáng suốt. Họ là người vượt sự chia rẽ của tôn giáo.


Tâm Giáo là siêu tôn giáo.
Tôn giáo mới của Tân Thiên Niên Kỷ là Tâm Giáo. Đó là một tôn giáo hòa đồng và hợp nhất đem lợi lạc cho chúng sanh trong thời Thượng Ngươn Thánh Đức này vậy.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,863,880