44. Chánh sách Việt Nam phải dựa trên hiện thực

15 Tháng Sáu 200712:00 SA(Xem: 76896)
44. Chánh sách Việt Nam phải dựa trên hiện thực


12-6-2006 – 9:00 giờ sáng

Một lý thuyết, một chánh sách phù hợp để xây dựng lại Việt Nam phải có nền móng dựa trên hiện thực, thực tế của xã hội Việt Nam kết quả  sau bao năm bị đô hộ và bao năm chiến tranh quốc cộng, và nhất là sau 30 năm người dân sống dưới chế độ vô thần.

Một chánh sách đúng không thể đề ra suông bằng lời nói hay bằng bút mực, mà phải bằng nhân tâm lẫn thực tế của đời sống. Ta không thể dựa vào nhân tâm mà thôi, hay chỉ nhìn vào đời sống mà thôi.

Lãnh đạo Việt Nam sẽ phải thất bại dài dài nếu chỉ dựa vào một trong hai điều kiện trên. Họ rất bối rối vì không dám dựa vào nhân tâm vì họ sợ bị mất quyền lực hay mất quyền lợi vật chất lẫn tinh thần. Họ không muốn bị ngã ngựa mất tất cả từ tiền tài đến chức vụ, quyền lực. Họ dùng tiền tài và quyền lực và sự che đậy dối trá nên đã bị chôn cứng vào khối tiền tài và quyền lực đó.

Đồng tiền và quyền lực đó đã khiến giới lãnh đạo tự xiềng xích vào nhau và phải ôm cứng lấy cái phao “Tư Tưởng Hồ Chí Minh” để sống còn.

Cái phao “Tư Tưởng Hồ Chí Minh” càng ngày càng mục rữa và sắp bị nhóm lãnh đạo cộng sản nhận chìm, xì bẹp, không kịp bị rữa nát dưới lòng biển mặn.

Âm khí và ám khí của Tư Tưởng Hồ Chí Minh dập tan ánh đuốc trí tuệ của cộng sản Hà nội càng ngày càng tắt ngũm, và con dân Việt Nam Miền Bắc đã vì sống còn mà vương mình trỗi dậy tự đốt đuốc kiếm tìm lãnh đạo chân chính không phân biệt Nam Trung Bắc.

Đồng bào Miền Bắc là những người đáng tội nghiệp nhất quốc gia Việt Nam. Họ phải hy sinh, chịu đói nghèo, mất con, mất chồng, mất cha trong cuộc chiến tranh anh em cốt nhục tương tàn gây ra bởi chủ nghĩa vô thần từ phương Bắc Trung Hoa Lục Địa, muốn nắm trọn lãnh thổ và con người Việt Nam, trả thù cho chiến bại trước các vị anh hùng dân tộc Việt Nam ngày xưa.

Một đại quốc gia phải thua trận chạy dài sau 1000 năm đô hộ. Nay một lần nữa họ sẽ thất bại trong cuộc chiến Tâm Linh Đạo Học Việt Nam Quật Khởi.

Tâm Linh của Hồn Thiêng Sông Núi tích tụ từ bao anh linh của chiến sĩ và liệt sĩ anh hùng đã dựng nước và giữ nước, bảo tồn nòi giống Hồng Lạc chuyển mình cất cao ngọn cờ nâu khởi nghĩa chống các đối lực ngoại bang từ Đông sang Tây.

Ngày giờ đã điểm. Ngọn cờ đạo đã phất, kẻ đã chết cùng người đang sống, hiệp nhất tâm linh, cùng nhau nguyện cầu cho đất nước Việt Nam mau thoát nạn để cứu nước và dựng nước.

Cúi xin ân điển của thiêng liêng, của mười phương Chư Phật, khai huệ cho con dân Việt Nam cho được trí tuệ minh mẫn để đồng tâm hiệp lực khai thông những bế tắc của quốc gia ngõ hầu đón nhận ánh hào quang sáng ngời mà Thượng Đế đã và đang ban cho loài người, để cho con dân Việt Nam được hưởng nguồn điễn thiêng liêng đầy từ ái sung mãn và hạnh phúc như các quốc gia hòa bình giàu mạnh trên thế giới.

(tại văn phòng Sea One Seafoods)

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,863,880