17. Phải nhanh chân tiến bước

15 Tháng Sáu 200712:00 SA(Xem: 82176)
17. Phải nhanh chân tiến bước

3-2-2006 – 1 giờ khuya – Mồng 6 Tết

Nếu có sứ mạng quan trọng cho đất nước cho quần sanh nhằm đem lợi ích cho một quốc gia hay một đại quốc gia, một dân tộc hay một đại dân tộc,
3-2-2006 – 1 giờ khuya – Mồng 6 Tết

Nếu có sứ mạng quan trọng cho đất nước cho quần sanh nhằm đem lợi ích cho một quốc gia hay một đại quốc gia, một dân tộc hay một đại dân tộc, một tôn giáo hay một đại tôn giáo, thì dù có khó khăn nguy hiểm ta cũng phải vượt sợ hãi để thực hiện.

Muốn hoàn thành một nhiệm vụ thì trước hết phải thực hiện nhiệm vụ đó một cách hết lòng. Phải hùng tâm dũng chí đem hết nghị lực ra để làm. Muốn đi đến đích thì phải bước dù khó khăn, đường có chông gai, gập ghềnh ta cũng phải bước.

Đã phải chịu đựng hai lần nạn tai do lực đối nghịch tấn công trong phần vô vi, nhưng cũng nhờ đó trí lực trở nên mạnh mẽ hơn để hoàn thành cuốn Nhật Ký Tâm Linh 3: Thầy Không Vắng Mặt.

Quyển 3 này đã xé tan đám mây mù u ám của khối vô thần đã và đang còn bao trùm đất nước ta. Lời tuy nhẹ nhàng nhưng mang từ lực của dải Thất Sơn với sự trợ lực của Hồn Thiêng Sông Núi, khí lực của bao oan hồn của anh hùng tử sĩ hai miền được kêu gọi qua lời chúc Tết hướng về Việt Nam qua đài Chân Trời Mới đã đánh động bao tâm linh vất vưởng lạc loài khắp đất nước Việt Nam từ những rừng thiêng nước độc. Tất cả đều trỗi dậy với đại hùng lực. Họ đã được khơi dậy tình yêu quê hương dân tộc, yêu quê cha đất tổ. Khí lực của họ sẽ chuyển đổi nhanh chóng tâm thức con dân Việt, giúp cho họ có thêm nghĩa khí, nội lực, tâm lực để vượt sợ hãi, vượt sự cầu an, khai tâm chuyển tánh để cất cao ngọn cờ khởi nghĩa với đầy đủ khí phách noi theo các bậc tiền nhân anh hùng nghĩa khí giương lên ngọn cờ chánh nghĩa để xây dựng lại cơ đồ cho dân tộc.

Rồng thiêng Việt Nam chuyển hướng về Nam từ lâu, đuôi quét sạch Bắc Bộ Phủ tan hoang khiến cho giới lãnh đạo tâm thần rối loạn, không đủ sức cầm cương đất nước.

Họ sẽ mở rộng vòng tay đón mời người Việt hải ngoại về tái lập lại quân bình cho đất nước.

Sự quy tụ và hội nhập giữa 50 con dưới nước và 50 con từ núi cao, người Việt trong nước và người Việt hải ngoại cùng hợp lại đoàn kết để xây dựng đất nước tránh họa diệt vong, tránh họa bị kềm kẹp từ các quốc gia Tây phương.

Giai đoạn khó khăn phải có rồi sẽ trôi qua khi số người cởi mở, không thành kiến với chủ nghĩa quốc cộng càng ngày càng gia tăng.

Để giúp cho sợi dây liên kết, cởi mở giữa trong và ngoài nước được nhanh chóng, việc phổ biến những tư tưởng từ ái, vị tha, yêu nước, tự kiểm, tự giác, càng phải được phổ biến càng nhanh càng tốt.

Mọi sự e ngại, rụt rè chỉ làm trì trệ cho việc chung của bàn cờ quốc gia và thế giới.
Phải nhanh chân tiến bước. (Kỷ niệm ngày đưa bìa sách NKTL 3: Thầy Không Vắng Mặt và mục lục lẫn bài dẫn nhập: Sự Hiện Diện Của Thầy lên trang nhà http://nguyenhuynhmai.com Và đặc biệt trong một ngày có 3.000 độc giả thăm trang nhà, ngày mồng 6 Tết Bính Tuất )một tôn giáo hay một đại tôn giáo, thì dù có khó khăn nguy hiểm ta cũng phải vượt sợ hãi để thực hiện.

Muốn hoàn thành một nhiệm vụ thì trước hết phải thực hiện nhiệm vụ đó một cách hết lòng. Phải hùng tâm dũng chí đem hết nghị lực ra để làm. Muốn đi đến đích thì phải bước dù khó khăn, đường có chông gai, gập ghềnh ta cũng phải bước.

Đã phải chịu đựng hai lần nạn tai do lực đối nghịch tấn công trong phần vô vi, nhưng cũng nhờ đó trí lực trở nên mạnh mẽ hơn để hoàn thành cuốn Nhật Ký Tâm Linh 3: Thầy Không Vắng Mặt.

Quyển 3 này đã xé tan đám mây mù u ám của khối vô thần đã và đang còn bao trùm đất nước ta. Lời tuy nhẹ nhàng nhưng mang từ lực của dải Thất Sơn với sự trợ lực của Hồn Thiêng Sông Núi, khí lực của bao oan hồn của anh hùng tử sĩ hai miền được kêu gọi qua lời chúc Tết hướng về Việt Nam qua đài Chân Trời Mới đã đánh động bao tâm linh vất vưởng lạc loài khắp đất nước Việt Nam từ những rừng thiêng nước độc. Tất cả đều trỗi dậy với đại hùng lực. Họ đã được khơi dậy tình yêu quê hương dân tộc, yêu quê cha đất tổ. Khí lực của họ sẽ chuyển đổi nhanh chóng tâm thức con dân Việt, giúp cho họ có thêm nghĩa khí, nội lực, tâm lực để vượt sợ hãi, vượt sự cầu an, khai tâm chuyển tánh để cất cao ngọn cờ khởi nghĩa với đầy đủ khí phách noi theo các bậc tiền nhân anh hùng nghĩa khí giương lên ngọn cờ chánh nghĩa để xây dựng lại cơ đồ cho dân tộc.

Rồng thiêng Việt Nam chuyển hướng về Nam từ lâu, đuôi quét sạch Bắc Bộ Phủ tan hoang khiến cho giới lãnh đạo tâm thần rối loạn, không đủ sức cầm cương đất nước.

Họ sẽ mở rộng vòng tay đón mời người Việt hải ngoại về tái lập lại quân bình cho đất nước.

Sự quy tụ và hội nhập giữa 50 con dưới nước và 50 con từ núi cao, người Việt trong nước và người Việt hải ngoại cùng hợp lại đoàn kết để xây dựng đất nước tránh họa diệt vong, tránh họa bị kềm kẹp từ các quốc gia Tây phương.

Giai đoạn khó khăn phải có rồi sẽ trôi qua khi số người cởi mở, không thành kiến với chủ nghĩa quốc cộng càng ngày càng gia tăng.

Để giúp cho sợi dây liên kết, cởi mở giữa trong và ngoài nước được nhanh chóng, việc phổ biến những tư tưởng từ ái, vị tha, yêu nước, tự kiểm, tự giác, càng phải được phổ biến càng nhanh càng tốt.

Mọi sự e ngại, rụt rè chỉ làm trì trệ cho việc chung của bàn cờ quốc gia và thế giới.
Phải nhanh chân tiến bước.

(Kỷ niệm ngày đưa bìa sách NKTL 3: Thầy Không Vắng Mặt và mục lục lẫn bài dẫn nhập: Sự Hiện Diện Của Thầy lên trang nhà http://nguyenhuynhmai.com Và đặc biệt trong một ngày có 3.000 độc giả thăm trang nhà, ngày mồng 6 Tết Bính Tuất )

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,863,880