TIẾP TỤC HÀNH TRÌNH

01 Tháng Giêng 200712:00 SA(Xem: 13576)
TIẾP TỤC HÀNH TRÌNH

hanhtrinh


NGUYỄN HUỲNH MAI
Bià Đan Thanh
Kỷ thuật Đức Nghiêm
Hình bià Quốc Hội Âu Châu
California, Hoa Kỳ
CỬU LONG XB 2008Bìa Sau

“…tôi xin cầu nguyện Ơn Trên phò hộ cho đất nước Việt Nam mau thay đổi, mau có những người lãnh đạo biết vì dân vì nước, đất nước Việt Nam mau thoát qua những khổ nạn để được tự do, hạnh phúc, phát triển, ngõ hầu theo kịp với trào lưu tiến hóa của nhân loại.

Tôi cũng cầu xin cho Việt Nam chúng ta sớm có một thể chế mới gồm có những người lãnh đạo thuộc nhiều thành phần khác nhau, đồng tâm hiệp lực xây dựng đắt nước, với tất cả sự cởi mở để những người dân Việt Nam ở hải ngoại có cơ hội trở về phục vụ quê hương dân tộc và nhất là đất nước Việt Nam Mới của chúng ta sẽ được tự do tôn giáo; cư sĩ cũng như tu sĩ đều được quyền hành đạo; tôn giáo tại Việt Nam sẽ phát triển mạnh ngõ hầu hướng người dân đến Chân Thiện Mỹ, thoát khỏi sự hận thù, sa đọa, đau khổ của ngày hôm nay.”

 

 Trích PHẦN II : “Cuộc sống sẽ đáng sống”, Chương I Quyển “Tiếp Tục Hành Trình”, NHX Cửu Long 2008Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
08 Tháng Ba 2024
01 Tháng Tư 2007
01 Tháng Ba 2007
1,863,880