20. Cùng xây dựng một nước Việt Nam độc lập tự do phú cường

15 Tháng Sáu 200712:00 SA(Xem: 76845)
20. Cùng xây dựng một nước Việt Nam độc lập tự do phú cường


14-2-2006 – 8:30 giờ sáng

Mọi việc xảy ra đều có lý do.

Làm sao để biết đó là lý do tốt?

Làm sao để biết đó là lý do xấu?

Làm sao để biết khi nào dùng tâm thì tốt và khi nào dùng trí thì tốt?

Khi nào dùng lý luận, biện luận thì có thể giải quyết vấn đề? Và khi nào dùng tâm thức thì có thể giải quyết vấn đề?

Việc biện luận và lý luận thì các chánh trị gia và sử gia đã làm quá nhiều. Nhưng vấn đề quốc-cộng đã giải quyết được chưa hay vẫn còn là một gút mắc to lớn, nan giải.

Nếu việc đã thất bại, dậm chân tại chỗ, thì ta nên tránh làm vì càng sẽ tạo thêm nút thắt chứ không có cách mở ra được. Lý luận, biện luận càng nhiều càng đào thêm hố sâu.

Lỗi phải, đúng sai đều tùy theo  thời điểm và tâm thức con người. Ta chỉ có thể dùng phương thức tâm truyền tâm, cộng với tình thương, tâm từ bi thì mới gỡ rối quốc-cộng được.

Làm sao có thể bứng rễ một vấn nạn sâu dầy gần cả trăm năm chưa giải quyết được???

Chưa giải quyết được khi con người không thấy, nhưng sẽ giải quyết được khi mọi người đồng thấy.

Làm sao để mọi người đồng thấy?

Cái kết quả thực tiễn đã giúp cho mọi người cùng thấy một cách rõ ràng, không cần lý luận và biện luận.

Điều cần thiết hiện nay là giải, tức giải độc. Trước nhất là phải tìm ra phương pháp giải độc.

 Muốn giải độc cho một quốc gia đã bị điều khiển bởi nhiều ý thức hệ, ta không có con đường nào khác hơn là trước nhất phải giải độc ý thức hệ đó bằng cách trình bày một cách thực tiễn các ý thức hệ đó đã làm tan rã, tụt hậu cho một dân tộc.

Đất nước Việt Nam đã bị các cường quốc kềm chế bằng ý thức hệ để khiến nội lực quốc gia suy giảm vì đã tạo ra sự phân tán nhân tâm, thay vì xây dựng sức mạnh và phát triển dân tộc thì đi đến chia rẽ hận thù chiến tranh. Pháp quốc trong âm mưu này đã chia ra ba miền để trị, và kết quả  là ngày hôm nay rất khó để gột rửa về thành kiến con người thuộc ba miền đất nước.

Ba thành phần dân tộc có những cá tính khác nhau vì sanh ra và lớn lên họ được hình thành bởi vị trí địa dư, hoàn cảnh sống hay thời tiết khắc nghiệt hoặc khí hậu hài hòa.

Mỗi miền đều có lực sinh tồn riêng, và họ phải uyển chuyển để đối phó với đời sống qua ảnh hưởng của thiên nhiên và thời thế (chánh trị, kinh tế, giáo dục, quân sự).

Không có gì ngăn cản sự hợp quần của một dân tộc nếu ta khơi dậy ngọn lửa thiêng soi đường xây dựng dân tộc cực mạnh. Ngọn lửa thiêng liêng và cực kỳ mạnh đó sẽ hâm nóng tình yêu quê hương và chủng tộc của họ, sự trường tồn phát triển dân tộc cho thế hệ con em họ.

Đời cha đã qua, nhưng đời con phải có ánh sáng, phải tiến. Không những tiến xa, mà phải tiến vượt các nước văn minh trên thế giới.

Muốn như thế các bậc đàn anh phải hy sinh, không phải bằng xương máu, mà bằng cách dẹp bỏ tự ái cá nhân, hay cá nhân chủ nghĩa. Phải quên mình một cách thật sự. Không phải quên bằng tâm thức mà thôi, mà còn chứng tỏ bằng hành động tích cực qua lời nói, câu văn, qua ngòi bút hay hiện vật, để góp công xây dựng đất nước, tiền đồ dân tộc Việt Nam.

Xin các bậc tiền nhân, hồn thiêng sông núi, các chiến sĩ ba miền đất nước cùng hội tụ khí thiêng của hồn thiêng dân tộc Việt Nam, để thắp lên ngọn hải đăng sáng lòa đẩy lui bóng tối của lòng sân hận, để con dân Việt Nam ôm nhau cùng xây dựng một nước Việt Nam độc lập, tự do, phú cường.

Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Phổ Độ Chúng Sanh A Di Đà Phật.

Valentine 14-2-2006

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,863,880