86. Ta đến, đi, và trở lại - hay: Mật Đạo Tiền Định

25 Tháng Sáu 200712:00 SA(Xem: 74805)
86. Ta đến, đi, và trở lại - hay: Mật Đạo Tiền Định
16-10-2006 – 0:30 giờ khuya

Ta đang bước sang một giai đoạn mới, một cuộc sống mới cùng những việc làm mới.
Một cuộc sống đáng sống của một người đến mặt đất để  học hỏi, trau giồi, tập luyện thân tâm trí sao cho sống cho ra con người và biết bổn phận, phận sự của mình, và phải tìm cho ra phương thức để thực hiện cho kỳ được những gì ta nghĩ, ta viết để đưa đến hành động nhằm thực hiện một chương trình sao cho phù hợp với sơ đồ tiền định.

Sơ đồ tiền định là những chìa khóa nhằm mở ra để khai thông huyết mạch của tâm đạo, còn gọi là Mật Đạo Tiền Định do những bậc Chân Sư đã ra công hoạch định.

Bổn phận của ta là phải nhận chân ra những việc phải làm để khai phóng tâm linh theo phương trình Mật Giáo phù hợp với căn cơ trí tuệ của dòng giống Hồng Lạc. Chìa khóa tâm linh phải đúng loại, đúng cỡ mới có thể mở được cánh cửa tâm thức của nhân sanh tại quốc độ Việt Nam.
Các phương thức dù hay cho dân tộc khác hay tôn giáo khác, nhưng không đúng thời, đúng cỡ thì dù có bỏ bao công lao, sức lực cũng hoài công, mà đôi khi còn bị phản ứng ngược lại, tạo những rối loạn cho nội tâm lẫn ngoại cảnh của quốc gia.

Việc làm nào đúng sẽ có kết quả  tốt đẹp dù ở dưới chánh thể nào hay ý thức hệ nào. Chánh Đạo không bị bất cứ một khuôn khổ nào đàn áp hay bóp chẹt được, vì Chánh Đạo  nằm trong Tâm Đạo và Tâm Đạo là Mật Đạo.

Tâm Đạo hay Mật Đạo bao gồm các tôn giáo, nhằm đưa con người đến Chân Thiện Mỹ của trần gian và sự thoát tục tại thế.

Khi ta bước vào Tâm Giáo hay Mật Giáo, ta khởi bước tu tập theo Tâm Pháp, vượt hình tướng và hình thức để bước thẳng vào Không Tánh, không sắc tướng.

Bước vào Tâm Giáo, tâm ta trở nên mạnh mẽ vì ta biết rõ ta là ai, làm gì? Ta không còn sợ hãi hoang mang không biết đi về đâu.

Vậy ta còn chần chờ gì nữa mà không mạnh mẽ cất bước lên đường trở về nguồn cội nơi ta đến, đi, và trở lại.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,863,880