57. Nguồn Đại Lực của Thế Kỷ Ánh Sáng

15 Tháng Sáu 200712:00 SA(Xem: 76715)
57. Nguồn Đại Lực của Thế Kỷ Ánh Sáng

28-7-2006 – 11: 30 giờ trưa

Con đường Đạo khi đã bước vào rồi thì không còn tính toán thiệt hơn, lý luận tốt xấu, nên hay hư; không quyết định làm hay không làm theo sự thương ghét, thích ưa tức theo thành kiến, thiên kiến, và tự ái cá nhân, gia đình hay tập thể.

Con đường Đạo phải là con đường Trung Đạo, không hai, tức không nghiêng bên này hay bên kia. Cứ một đường thẳng tiến bước. Không rụt rè, e sợ. Muốn đi trọn con đường Đạo phải có cái Dũng Khí hành theo cái Thấy của mình.

Muốn đi theo con đường Đạo phải có Tri Kiến. Tri là tri giác sáng suốt. Kiến là Thấy thật không qua sự cân lượng của lợi lộc riêng tư hay phải trái theo chủ nghĩa cá nhân hay ý thức hệ.

Muốn theo con đường Đạo phải biết thống nhất tư tưởng của mình, không thay đổi, nay thế này, mai thế kia. Sự thay đổi lúc vầy lúc khác chẳng qua là sự yếu đuối tâm lý, tâm cảm, tâm thần, hay tâm trạng của mình.

Ta chỉ thay đổi lúc vầy lúc khác khi nội lực còn yếu, thiếu sự chuyên cần và công năng tu tập.

Không đủ nội lực thì không thể có khả năng bước vào Đại Lực được. Đại Lực là Đại Hùng Đại Lực Đại Từ Bi. Ta không đủ dũng khí thì khi bước vào ta sẽ bị đánh bạt ra, rớt đài, mà thiếu sáng suốt ta sẽ bị loại ra khỏi chu kỳ tiến hóa và sẽ bị tụt hậu thê thảm, uổng cho hành trình tu tập.

Khi bị văng ra khỏi chu trình tiến hóa của tiên thiên cai quản vũ trụ , ta sẽ chỉ ôm một mớ kiến thức cũ rích qua quá trình tu học để mà điểm trang cho đời sống còn lại của ta. Lúc đó ta sẽ dở dở ương ương tiến không được mà lùi cũng không xong.

Biết bao nhiêu kẻ dở dở ương ương đời không ra đời, đạo không ra đạo vì chọn đường tu mà đi không đúng đường. Đó là một tình trạng thật nguy hiểm. Đó là trạng thái Tẩu Hỏa Nhập Ma, vì hành động và lời nói không song đôi. Lúc ngả qua đời lúc ngả qua đạo.

Cái trạng thái nửa tu sĩ nửa người đời sẽ tạo những kẻ dối thế gạt người rất nhiều. Đó là tình trạng nguy hiểm cho thời hiện đại. Đó là những kẻ cuồng ngông. Nếu núp áo nhà tu thì sẽ lôi cuốn bao nhiêu tín đồ thật sự muốn tu học đi sai đường.

Muốn tránh đi vào con đường này, ta phải thành tâm với chính mình, gặp gỡ mình thường xuyên, quán chiếu thường xuyên trong ly tấc. Con đường Đạo là con đường sai một ly thì đi một dặm. Có khi sai phạm nặng ta sẽ rớt vào trùng trùng kiếp, khó trở về kiếp người may mắn gặp được Đạo.

Không phải ai cũng may mắn gặp được Đạo, gặp được Chánh Pháp. Gặp được Chánh Pháp, gặp được Minh Sư, ta phải dốc hết toàn lực siêng năng tu tập.

Phải thường xuyên kiểm điểm xem ta có thực hành đầy đủ rốt ráo theo lời dạy của Minh Sư chưa? Còn điểm nào thiếu sót để sửa đổi sự khiếm khuyết.

Có như thế ta mới có cơ may bước vào Nguồn Đại Lực của Thế Kỷ Ánh Sáng trong Kỷ Nguyên Mới này vậy.

Nam Mô Kỳ Hương Phật
Nam Mô Kỳ Hương Pháp
Nam Mô Kỳ Hương Tăng

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,863,880