51. Việt Nam Sẽ Thay Đổi Bất Khả Kháng

27 Tháng Ba 200912:00 SA(Xem: 74585)
51. Việt Nam Sẽ Thay Đổi Bất Khả Kháng

11-7-07 - 10:30 giờ sáng

Ngày và giờ trở về Thánh Địa Thiêng Liêng của Đạo đã được định đoạt, với sự phối hợp và củng cố của sự thành tâm, quyết tâm, và nhất tâm của mình.

Việc Đạo là việc chung, không phải là việc riêng cá nhân, nên không thể vì khó khăn nhất thời hay tự ái cá nhân mà chuyển tâm thay đổi.

Việt Nam thay đổi chuyển đổi mỗi giây mỗi phút, từ đen ra trắng, từ trong ra ngoài, từ bộ óc ra lời nói rồi mới đến hành động. Việc đóng góp tim óc và sức lực cần phải tiến hành vì thế việc phổ biến sách cần được tiếp tục không ngưng nghỉ, cũng như các cuốn sách tiếp theo cần phải có vì thế đề tài Việt Nam và sự tiếp xúc với mảnh đất mẹ luôn là một việc cần thiết.

Có hít thở không khí Việt Nam, ăn uống tiếp xúc với môi trường là một nhu cầu tối cần thiết cho việc sáng tác nhằm hữu lợi cho trước nhất là dân tộc Việt Nam, nhì là thế giới đại đồng có thể sử dụng làm quốc gia mẫu thời hậu chiến cả về hậu ý thức hệ quốc cộng bị xung đột làm phân tán tư tưởng dân tộc.

Các nhà lãnh đạo Việt Nam nếu không vượt được chiếc cầu ý thức hệ thì sẽ suy sụp một cách đáng sợ. Các lãnh đạo trẻ sẽ tìm gấp hướng đi tới cho Việt Nam.

Sự thay đổi của Việt Nam sẽ tạo nhiều sự bất ngờ. Đó là việc bất khả kháng.

Viết tại công ty Sea One Seafoods

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,863,880