10- Gặp Lại Người Xưa

11 Tháng Ba 200912:00 SA(Xem: 75652)
10- Gặp Lại Người Xưa

16-3-07, 6:00 giờ sáng

Gặp lại người xưa
Như lúa đầu mùa
Như cây ra trái
Như hoa nở rộ
Người người rần rộ
Xe chạy lớp lớp
Thuyền thuyền xấp lớp
Đổ về Thánh Địa
Hàng hàng lớp lớp
Tín đồ kéo về
Thiện nam tín nữ
Cùng nhau xiết tay
Từng đoàn cúng lạy
Cầu nguyện Thầy Tổ
Phò hộ chúng sanh
Mau được hòa bình
Thế giới an lạc
Người người tu tập
Cùng nhau sửa tâm
Khai mở huệ nhãn
Tiếp nhận ánh sáng
Của Đức Từ Bi
Nhiều người tu học
Tâm lại truyền tâm
Giúp nước Việt Nam
Tìm lại cội nguồn
Không còn kêu gọi
Người Việt lưu vong
Hãy mau trở lại
Xây dựng quốc gia
Phát triển sơn hà
An bình xã tắc
Nhi nữ Huỳnh Mai
Đóng góp liên tục
Viết mấy trăm bài
Góp sức phát triển
Khai huệ nhân tâm
Nay đà phân tán
Giúp họ quy tâm
Hườn lại nguyên bổn
Không còn chộn rộn
Nay tả mai hữu
Lúc tỉnh lúc mơ
Như kẻ mộng du
Như con người máy
Chạy theo tiền tài
Chạy theo tham vọng
Ham quyền cố vị
Lo chụp thời cơ
Không biết thiên cơ
Nay giờ đã điểm
Hãy mau kiểm điểm
Cho kịp cuộc cờ
Bước vào Kỳ Ba
Thượng Ngươn Thánh Đức
Cùng nhau hiệp lực
Giơ cao ngọn cờ
Tung bay trong gió
Cho thế hệ trẻ
Được có cơ may
Vươn lên khắp nước
Tương lai tươi sáng
Đi kịp ngang hàng
Thanh niên thế giới
Lòng người khấp khởi
Khi thấy đàn em
Tương lai dân tộc
Con cháu Rồng Tiên
Trở nên người hiền
Thiện Nhân đất nước
Phục vụ Việt Nam
Thế giới quy hàng
Cháu con Hồng Lạc
Trở nên anh tài
Rạng danh thế giới


Nam Mô Quy Bổn Bồ Tát Ma Ha Tát
Nam Mô A Di Đà Phật

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,863,880