124. Đi Ngược Lại Chân Lý Là Nghịch Lý hay Tư Tưởng Và Giáo Lý Sáng Tạo

03 Tháng Tư 200912:00 SA(Xem: 72614)
124. Đi Ngược Lại Chân Lý Là Nghịch Lý hay Tư Tưởng Và Giáo Lý Sáng Tạo
2-4-08 - 12:00 giờ trưa

Một tư tưởng nếu không đem áp dụng được là một tư tưởng chết. Giáo lý của một tôn giáo cũng vậy, nếu con người không áp dụng được thì tôn giáo đó sẽ không giúp được con người.

Tư tưởng, giáo lý đều có mục đích đưa con người đi đến Chân-Thiện-Mỹ, để đạt Chân Lý.

Nếu áp dụng tư tưởng đó, giáo lý đó mà không đưa con người đến Chân Thiện Mỹ hay Chân Lý giải thoát con người, thì tư tưởng lẫn giáo lý này sẽ bị đào thải.

Tư tưởng và giáo lý muốn giúp con người thì trước nhất phải phù hợp với đời sống, trình độ văn hóa của môi trường mà tư tưởng và giáo lý này phát xuất.

Tư tưởng và giáo lý muốn giúp con người ở khác thời đại, khác văn hóa hay môi trường thì tư tưởng hay giáo lý đó phải là tư tưởng và giáo lý sáng tạo, mới có khả năng hữu lợi mà không đi xa rời Chân Lý Thật, đó là sự giải phóng con người ra khỏi mọi ràng buộc của con người, của mọi thể chế áp bức họ, hay mọi ràng buộc của tâm thân trí trong đời sống trần gian.

Vậy thì tư tưởng lẫn giáo lý phục vụ chân lý phải là tư tưởng và giáo lý không có đặc tánh áp đặt. Nếu còn áp đặt là còn ràng buộc, kềm chế, còn độc tôn, độc đoán, đầy tính chất thay vì giải phóng con người, thì lại đẩy con người từ thể xác đến tâm linh họ vào tù ngục, xích xiềng. Và tất cả những điều vừa kể đều đi ngược lại Chân Lý Tối Thượng mà Thượng Đế đã ban cho loài người: là sự tự do và bình đẳng. Đó là giá trị đích thực mà con người được hưởng khi đến mặt đất.

Những thể chế với chánh sách độc tài, những tôn giáo với chánh sách độc đoán, áp đặt đều đi ngược lại đời sống tâm linh và vật chất của con người.

Khi đi ngược lại Chân Lý là nghịch lý, nghịch lại Ý Trời, đi nghịch lại Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới. Đi ngược lại sự tiến hóa của vũ trụ trong Thiên Niên Kỷ Mới.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,863,880