130. Sự Đóng Góp Của Hai Tôn giáo Dân Tộc

04 Tháng Tư 200912:00 SA(Xem: 76174)
130. Sự Đóng Góp Của Hai Tôn giáo Dân Tộc

7-4-08 - 5:30 giờ chiều

Bộ óc con người thấy giống mà khác. Giống là giống hình dáng, giống sự cấu tạo, giống ở thể chất. Nhưng khác là khác kho chất chứa dữ liệu.

Vì sao có người biết nhiều về chánh trị, nhưng lại dốt về xã hội. Hay nhiều người giỏi về khoa học nhưng dốt về canh nông.

Con người quan tâm và thích về ngành gì hay học về ngành gì thì kho dữ liệu đó phát triển, do đó diện tích và thể tích nơi chứa dữ liệu đó phát triển và khai triển theo.

Trên con đường tu tập phục vụ quần sanh, khi ta quán tâm muốn đóng góp phần nào thì não bộ ta “bắt buộc” phải phát triển phần đó.

Khu vực não bộ nào nằm trong lộ trình phát triển phải qua sự thanh lọc, thu thập, và triển khai.
Không phải chỉ phần não bộ làm việc, mà phải là cả một bộ máy người cùng làm việc, để vừa chuyển đổi sao cho phù hợp với tâm thân ý. Tức mọi ý tưởng hành động phải có sự phù hợp hòa đồng, và nhịp nhàng. Nếu không sẽ nói một đàng, làm một nẻo.

Con đường đạo học là một con đường luôn luôn cần sự trang trọng. Một sự suy nghĩ, một bài viết, một câu nói, một hành động, đều phải là sự trang trọng cung kính, vì có tính cách trọng đại dưới sự giám sát của Hồn Thiêng Sông Núi, của bao anh linh chiến sĩ, bao bậc hiền nhân giữ nước và dựng nước.

Tiếng nói của Hồn Thiêng Sông Núi phải có sự hợp lực của toàn dân với đầy đủ khí lực, tâm lực, tức sự đồng tâm của cả một dân tộc để xoay chiều hướng lịch sử, cho con tàu dân tộc khỏi đắm chìm trong biển. Đó là biển ngoại xâm qua nhiều hình thức tiền tài, quyền lực, tôn giáo, văn hóa, vân vân...

Bằng cách này hay cách khác, phải củng cố văn hóa, tinh thần dân tộc, để trau dồi và nâng cao nội lực của quốc gia. Càng dựa vào tư tưởng Hồ Chí Minh, hay lý tưởng Xã hội Chủ nghĩa, ý thức hệ ngoại lai Cộng sản, thì đất nước càng đi xuống, vì người dân mất cả niềm tin vào các ông thần cộng sản.

Phật Giáo Hòa Hảo và Cao Đài là tiền đồn chống ngoại xâm. Hơn ai hết các lãnh đạo Việt Nam đã biết rõ điều đó, nhưng họ chưa thực tâm vì những bóng ma tội lỗi của quá khứ.

Khi nào lãnh đạo Việt Nam mạnh dạn chấp nhận sai lầm của quá khứ, chân thành mở rộng cửa đón nhận sự đóng góp của hai tôn giáo dân tộc, thì Việt Nam sẽ vững tâm trước sự phát triển của tinh thần dân tộc cực mạnh trước giặc ngoại xâm.

Ghi chú: Viết ra sau cơn đau đầu kinh khủng.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,863,880