117. Làm Gì Trước Hiểm Nguy Đất Nước hay Sáng Tạo Trong Giác Ngộ

03 Tháng Tư 200912:00 SA(Xem: 77490)
117. Làm Gì Trước Hiểm Nguy Đất Nước hay Sáng Tạo Trong Giác Ngộ

26-3-08 - 11:00 giờ sáng

Người chọn con đường tu tiến phải hiểu rõ là muốn tiến phải vượt khó khăn. Vậy phải chăng sự khó khăn, trở ngại càng nhiều càng giúp cho ta phát triển sự sáng tạo trong giác ngộ?

Tại sao gọi là sáng tạo trong giác ngộ?

Giác ngộ là thức tỉnh, tỉnh thức, mà khó khăn là một sự đánh động tâm trí ta khi ta ngu muội, ngủ yên trên chiến thắng, ngủ yên trong sự bình an tĩnh lặng.

Sự giác ngộ bình an tự tại ngủ yên trên chiến thắng khiến ta dậm chân tại chỗ.

Ta phải giác ngộ trong sự sống động của đời sống để biết ta phải làm gì trong mọi hoàn cảnh để có thể giúp ích cho tha nhân, đóng góp cho nhân loại.

Khó khăn giúp cho ta tiến trong giác ngộ thì giác ngộ đó mới hữu lợi cho quần sanh đại chúng. Ta không ngủ quên, ngủ yên trong giác ngộ, mà khi giác ngộ ta phải sáng suốt và sáng tạo trong khả năng và môi trường của ta.

Vậy thì khó khăn luôn giúp cho ta thức tỉnh, đừng ngủ quên trong sự bình an của thế giới riêng mình mà phải sực tỉnh nhớ đến ta phải đóng góp gì cho ít nhất là dân tộc ta trên 80 triệu người, rồi mới đến quần sanh trên thế giới.

An ninh địa phương của Thánh Địa, của An Giang đã tìm cách ngăn ta về Việt Nam. Một vài người trong Ban Trị Sự Trung Ương P.G.H.H. tại Thánh Địa đã chuyển vật liệu do đồng đạo đóng góp xây dựng Ngôi Nhà Lưu Niệm Kỷ Vật Đức Thầy đi nơi khác. Thay vì dùng tâm lực và trí lực để đối phó với việc có tính cách cá nhân, ta cần dùng thời giờ và nghị lực, sức khỏe để hoàn tất hai quyển Nhật Ký Đời Sống: Tiếp Tục Hành Trình và Trở Về. Cùng quyển Nhật Ký Tâm Linh 5: Tâm Đạo Dân Tộc.

Ngoài ra, một việc làm cần thiết nhất mà ta cần làm cho tương lai giới trẻ là rút tỉa những bài viết của năm cuốn Nhật Ký Tâm Linh ra để soạn thành hai cuốn sách và gởi về Nhà Xuất Bản Tôn Giáo ở Hà nội.

Một cuốn với những chủ đề hướng về xây dựng nhân bản con người tiến lên tinh thần dân tộc cực mạnh để xóa tan hận thù giữa hai ý thức hệ.

Một cuốn kêu gọi con người trở về tâm, lo tu tập hướng về tâm linh và đặt niềm tin nơi Đấng Thiêng Liêng xa rời dị đoan mê tín.


Đó là những việc cần làm để xây dựng dân tộc và đạo pháp đến hồi suy đồi, có hiểm nguy mất nước vào tay tư bản ngoại bang.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,863,880