29. Giới Trí Thức Là Những Người Có Khả Năng Đi Xung Phong

19 Tháng Ba 200912:00 SA(Xem: 75416)
29. Giới Trí Thức Là Những Người Có Khả Năng Đi Xung Phong
15-5-07 - 11:00 giờ sáng

Ta đã trở về nơi chôn nhau cắt rún làng Long Kiến, an Giang và đó cũng là gốc Đạo.

Gốc đạo Mật Tông Việt Nam là Mật Giáo Bửu Sơn Kỳ Hương. Phật Giáo Hòa Hảo là sự nối tiếp nhưng nay thời điểm của Tân Thiên Niên Kỷ ta cần trở về gốc đạo Mật Tông Việt Nam. Phật Giáo Hòa Hảo là sự chuyển tiếp chuyển biến theo thời kỳ mà đất nước bị xáo trộn về mặt chánh trị, ngoại xâm lẫn nội chiến.

Ngoại xâm lẫn nội chiến cũng đều do ngoại bang gây ra. Do đó Đức Huỳnh Giáo Chủ mới phải ra đời mở đạo cho đúng vào thời cuộc lúc bấy giơ, để bảo tồn sức mạnh nhân dân và cho nhân dân một hướng đi ngõ hầu có khả năng giữ nước và cứu nước sau này.

Yêu nước, giữ nước, tranh đấu vì đất nước là bổn phận của mọi tín đồ Bửu Sơn Kỳ Hương và Phật Giáo Hòa Hảo, nhưng khi đất nước thanh bình thạnh trị thì họ phải hướng về tu tập để khai mở trí tuệ để tồn tại thời Thượng Ngươn Thánh Đức, tránh nạn diệt vong.

Đất nước Việt Nam hôm nay đang có nhiều sự thay đổi và sàng xẩy. Sự chuyển biến sẽ không ngừng khi giới trí thức như bác sĩ, luật sư, nhà báo lên đường cất tiếng nói và bị đàn áp. Chánh quyền càng đàn áp thì phong trào càng lên vì giới trẻ thức tỉnh đưa đến hành động.

Hiện nay những người phản kháng là những người sống và lớn lên với chế độ cộng sản, vì thế tiếng nói của họ có ảnh hưởng mạnh đến các tầng lớp trẻ sau 1975.

Sự chuyển đổi và thay đổi của chánh quyền phải bắt đúng nhịp với sự phản kháng, nếu không thì sẽ xảy ra nhiều va chạm. Bắt đầu từ hôm nay trở đi, sẽ liên tục có biến chuyển trong Việt Nam. Giới lãnh đạo phải chịu quay như bông vụ vẫn không chắc đi kịp thời thế. Một guồng máy lãnh đạo dở dở ương ương vì đã lợi dụng lòng dân và không kể gì đến an nguy, an sinh xã hội của người dân sẽ mang hậu quả trầm trọng khó tìm được lối thoát.

Họ vừa muốn sửa để còn nắm quyền vừa sợ mất nên luôn không thật lòng. Chuyến đi Việt Nam vừa qua cho ta thấy lòng dân ta thán từ Nam chí Bắc đã quá chín muồi. Các tin tức, hình ảnh qua truyền hình, báo chí, phát thanh trong nước không còn phản ánh đúng trí tuệ toàn dân ngày nay nữa. Tất cả từ guồng máy cho đến các bộ phận hành chánh đều nói một đàng làm một nẻo, vì thế họ khó ngừa nội loạn, vì các cấp trên không nắm bắt được tình hình biến chuyển của tâm thức nhân dân. Họ cứ lấy vải thưa che mắt thánh của nhân dân dù nghèo giàu, công nhân hay chuyên viên kỹ thuật.

Toàn dân là sức mạnh, giới trí thức là những người có khả năng đi xung phong cho một sự đổi thay một sớm một chiều của Việt Nam.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,863,880