8- Các Lãnh Tụ Tôn Giáo hay Chánh Trị Gia Sẽ Bị Triệt Tiêu Trong Thời Đại Mới của Thế Giới Đại Đồng

11 Tháng Ba 200912:00 SA(Xem: 72346)
8- Các Lãnh Tụ Tôn Giáo hay Chánh Trị Gia Sẽ Bị Triệt Tiêu Trong Thời Đại Mới của Thế Giới Đại Đồng
1-3-07, 8:00 giờ sáng

Sanh năm 1947 và 60 năm sau là năm quan trọng nhất đối với ân tổ tiên ông bà và ân đất nước. Ân tổ tiên ông bà là bước vào phục vụ Đạo Giáo tu tập để đền đáp công ơn ông bà cha mẹ đã sanh ra ta. Báo đáp ơn đất nước là phục vụ cho việc hồi phục linh hồn dân tộc, anh linh các chiến sĩ đã xả mình vì nước vì dân.

Chuyến trở về Việt Nam lần thứ nhì là chuyến đi lịch sử, đưa Hồn Thiêng Sông Núi về dải núi Thất Sơn Thiêng Liêng Mầu Nhiệm, nơi có đầy đủ tinh túy của Mật Giáo Việt Nam, nơi sẽ giải tỏa mọi oan khiên của sự cộng nghiệp.

Năm 2005, chuyến đi Huế dọc dải Trường Sơn của miền Trung để đưa Việt Nam trở vào Trung Đạo, xóa bỏ hận thù của lằn ranh Quốc Cộng, đưa ra đường lối giải tỏa oan khiên giữa P.G.H.H. và C.S.V.N. Đó là quyển Nhật Ký Tâm Linh 3: Thầy Không Vắng Mặt.

Chuyến đi vào dịp sinh nhựt vào tháng 4-2007 cùng với sự xuất bản Nhật Ký Tâm Linh 4: Tiếng Chuông Tân Thiên Niên Kỷ là đưa Việt Nam vào một Kỷ Nguyên Mới, để bước ra sánh vai với các nước tiền tiến trên thế giới.
Quyển Nhật Ký Tâm Linh V có tên là: Thế Giới Đại Đồng, hay Tâm Đạo Dân Tộc. Con người dứt nghiệp quả bằng sự sáng suốt minh tâm kiến tánh, tự lèo lái cuộc đời mình bước vào cõi ánh sáng chánh đại quang minh.

Con người Thời Đại Mới trong thế giới đại đồng không có ai kềm chế ai bằng các hình thức tôn giáo hay chánh trị. Con người Thời Đại Mới có đủ tâm thân ý lực để làm chủ lấy mình không còn là miếng mồi ngon của các kẻ có mưu đồ chánh trị làm lãnh tụ hay mưu đồ tôn giáo làm giáo chủ.
Ánh sáng khôn ngoan sáng suốt của trí tuệ được chia đều cho mọi con người không phân chia tôn giáo, chủng tộc, giàu nghèo, xấu đẹp hay học thức cao thấp.
Thế giới mới con người sống trong bình đẳng không có cảnh người chèn ép người, đàn áp người hay “ngu muội người” bằng chiêu bài chánh trị hay tôn giáo.

Các lãnh tụ tôn giáo hay chánh trị giả sẽ bị “triệt tiêu” trong Thời Đại Mới của Thế Giới Đại Đồng.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,863,880