50. Rồng Việt Nam Chuyển Mình Khi Dân Việt Nam Khai Tâm Mở Trí

24 Tháng Ba 200912:00 SA(Xem: 73127)
50. Rồng Việt Nam Chuyển Mình Khi Dân Việt Nam Khai Tâm Mở Trí
10-7-07 - 1:45 giờ trưa

Người có sứ mạng đến mặt đất theo nguyện lực của mình muốn trở lại để phục vụ tâm nguyện của mình hay tiếp tục công trình mà mình đang bỏ dở từ tiền kiếp hay các tiền kiếp.

Bất cứ ai dù tâm nguyện hay bổn phận trở lại để làm việc tu tiến học hỏi, phục vụ đều phải qua thân xác trần gian và luôn phải cưu mang cộng nghiệp. Sự cộng nghiệp bao gồm tiểu nghiệp tức nghiệp từ gia đình, dòng họ, và đại nghiệp của Đạo, Đất Nước, và Chúng Sanh.

Càng tu tiến, phục vụ thì ác nghiệp, nghiệp xấu càng giảm.

Khi ác nghiệp dần dần hết và chấm dứt thì ta chuyển nghiệp để từ phục vụ tiểu gia đình, tiểu đạo, đến đại gia đình hay thế giới đại đồng, và Đại Đạo hay Hòa Đồng Tôn Giáo, tiến tới Nhất Giáo trong Kỷ Nguyên Mới năm 3000,  Tam Thiên Niên Kỷ, thế kỷ của Ánh Sáng của Giác Ngộ.

Trong thế kỷ của ánh sáng của Tam Thiên Niên Kỷ, con người không còn phân biệt tôn giáo. Đó là thế kỷ của Đại Giác, con người giác ngộ đồng tâm hiệp lực xây dựng nền tảng chung cho nhân loại sống trong hòa bình an lạc, và bình đẳng. Bình đẳng các tôn giáo, các sắc tộc, không còn có những quốc gia tiền tiến hiếp đáp các quốc gia chậm tiến hay nghèo hoặc nhỏ hơn.

Sự biến chuyển của huyền lực đã khiến các quốc gia yếu, nghèo, nhỏ trở nên lớn mạnh giàu có. Các tôn giáo nhỏ và mới lại trở nên lớn mạnh và phổ biến do giáo pháp đi đúng Chánh Pháp là phục vụ con người chứ không phục vụ tôn giáo đó hay giáo hợi thuộc tôn giáo đó.

Các chủ nghĩa và ý thức hệ đưa đến sai lầm khiến con người lầm than, nghèo khổ sẽ đi đến diệt vong, tàn rụi vì không có đất sống khi con người được giác ngộ minh tâm kiến tánh sửa đổi sai lầm của mình.

Chủ nghĩa cộng sản thế giới sẽ biến mất trên bản đồ chánh trị thế giới, nhưng những kẻ dùng chủ nghĩa để kềm kẹp con người sẽ chịu nghiệp báo do mình gây ra. Đó là điều không tránh được.

Cơ huyền lực đang chuyển những nơi nào mang tôn giáo hay chủ nghĩa sai lầm. Một cuộc biến chuyển lớn đang xảy ra nhiều nơi trên thế giới, kể cả Việt Nam.

Những cảm nghiệm trên con đường tu tập học hỏi, khai tâm mở trí, giải phóng tâm linh cần được lần lượt phổ biến nhằm hữu lợi chung cho việc giải trừ nghiệp xấu cho người dân và dân tộc liên hệ.

Khai mở tâm trí, giác ngộ, hồi tâm chuyển hướng của một dân tộc là để giải nghiệp xấu, ác nghiệp của cả dân tộc. Khi dân thuộc quốc gia nào chuyển được nghiệp dữ thì quốc gia đó sẽ chuyển nghiệp để trở nên một quốc gia giàu mạnh, tiến bộ.

Khi dân Việt Nam được khai tâm mở trí thì ý thức hệ cộng sản sẽ ra đi và con Rồng Việt Nam sẽ được mạnh khỏe để chuyển mình vươn vai trên bản đồ châu Á.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,863,880