17. Cần Hóa Giải Với Chính Dân Tộc Mình

18 Tháng Ba 200912:00 SA(Xem: 74447)
17. Cần Hóa Giải Với Chính Dân Tộc Mình

Việt Nam, 16-4-07 - 5:30 giờ sáng

Muốn hòa giải trước hết phải hóa giải.

Hóa giải là cởi bỏ, xóa tan nghiệp chướng, nghiệp lực, gúc mắc, những điều trói buộc tâm thức con người. Đó là con đường duy nhất đã quy định vì nghiệp lực còn thì chướng lực còn. Nếu nghiệp lực còn thì không bao giờ đi đến hòa hợp hay hòa giải được.

Muốn hòa hợp hòa giải được thì phải có hòa đồng đi trước, mà chướng lực còn thì trở ngại vẫn là bức chắn ngăn cản tâm thức của con người như nước với lửa, như nóng với lạnh. Vì thế giải nghiệp, giải oan là một việc làm cần thiết cho người chết lẫn kẻ sống. Vì người chết ảnh hưởng đến người sống, và ngược lại.

Đi ngược lại nguyện vọng của người chết là một việc bức tử linh hồn họ, và vì thế họ khó tu tiến trong cõi âm. Tội càng nặng càng khó siêu thoát. Đó là một việc làm bất chánh, cũng tội lỗi như những kẻ đã ép người chết cải đạo. Những kẻ đã ép người chết để thỏa mãn mưu đồ người sống, tạo lợi thế cho mình, thì khi chết đi họ sẽ trở thành ngạ quỷ súc sinh, chỉ vì áp bức linh hồn của người chết.

Giải nghiệp chướng cho người chết, nhất là người đã tạo quá nhiều nghiệp lực, tội nhiều hơn công vì gây bao máu đổ tương tàn cho dân tộc, là một điều quả quá khó khăn, phải do công sức của nhiều người mới có kết quả.

Việc làm của Thầy Nhất Hạnh là một bước đầu mở màn cho chu kỳ cởi mở tâm thức của thế giới cộng sản. Đó là một tiếng chuông rung giúp cho những linh hồn chơi vơi không nơi nương tựa đến nghe kinh, được khuyến tu để hồi tâm chuyển hướng họ tu tập giải nghiệp oan và nghiệp chướng. Khi linh hồn họ nhẹ nhàng thì ảnh hưởng ngược lại con cháu hay đồng bào đang sống trong nước được nhẹ nhàng cải hóa.

Việt Nam không có con đường nào khác hơn là phải hóa giải trước khi hòa giải với cộng đồng hải ngoại, và họ phải bước tiên phuông nếu muốn cứu nguy cho đất nước có đủ tâm lực trí lực và tài lực bước vào thị trường của thế giới. Nếu không sẽ bị suy sụp toàn bộ vì không có sự hậu thuẫn của người dân trong và ngoài nước.

Muốn vượt qua những xáo trộn của quốc gia trong cơn lốc đổi mới phải có đủ tâm lực của toàn dân. Nếu muốn có tâm lực của toàn dân để tạo nội lực của quốc gia trước các áp lực của thế giới, lãnh đạo Việt Nam phải dốc toàn lực hóa giải những áp bức của các thế lực ăn trên ngồi trước đối với người dân, vì hiện nay căn nhà chung cho dân tộc không có nền tảng vững chắc sẽ rất dễ bị xô ngã tuột dốc trước sự biến chuyển của xã hội. Các áp lực Tây phương sẽ tha hồ bóc lột nhân công, tài lực và nhân lực của ta để làm giàu cho xứ sở họ hay quyền lực của họ.

Tài nguyên, nhân lực của Việt Nam là một con mồi béo bỡ mà các nước Tây phương đang cùng nhau tranh giành ảnh hưởng. Họ cho thì ít mà họ hưởng được nhiều.

Giới lãnh đạo Việt Nam phải biết nhận như thế nào, và nhận với điều kiện gì, không thể nhận để thủ lợi cho quyền lợi cá nhân hay của đảng mà thôi, mà phải nghĩ đến quyền lợi của toàn dân.

Giới lãnh đạo hiện nay cần hóa giải với chính dân tộc mình trước hết, mới có khả năng bước chân vào thế giới toàn cầu.

Phố Cổ, khách sạn Hồng Ngọc, hàng Mành, Hà Nội

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,863,880