72. Lúc Mà Người Việt Khắp Nơi Cứu Nguy Dân Tộc hay Chánh Sách Dân Trị

01 Tháng Tư 200912:00 SA(Xem: 73557)
72. Lúc Mà Người Việt Khắp Nơi Cứu Nguy Dân Tộc hay Chánh Sách Dân Trị
21-10-07 - 6:00 giờ sáng

Cái gì mà tai nghe, mắt thấy hiện nay đã được tạo ra bằng mưu lược của những con buôn chánh trị hay kinh tế, từ thế giới cho đến một quốc gia nhỏ bé như Việt Nam.

Mặt thật của bọn buôn dân bán nước Việt Nam ngày nay càng ngày càng hiện rõ. Không phải bằng sự tự thú, hối lỗi, mà bằng kết quả  của một guồng máy tham ô. Càng bao che chừng nào thì càng rách nát chừng đó, và sẽ tạo một sự hỗn loạn chưa từng thấy trong lịch sử Việt Nam cận đại. Bộ máy điều hành chồng chéo, càng giằng co mạnh chừng nào thì sự bộc phát chết chùm, nhiễu loạn vì các tay tích trữ tiền bạc chỉ biết làm cách nào rửa tiền cho nhanh và chạy cho xa tù tội mà chắc chắn họ sẽ vướng mắc nếu không có khả năng tháo gỡ vòng dây.

Việt Nam đang và sẽ bị bế tắc lâu dài vì căn bệnh thay vì được chữa trị thì những người có trách nhiệm chỉ muốn xa chạy cao bay.

Một guồng máy thối nát như vậy sẽ bị tê liệt vì các lãnh đạo tham nhũng sẽ không tìm cách trị dân mà sẽ bị dân trị.

Việt Nam trong tương lai không còn là dân tộc bị trị mà là một chánh sách Dân Trị tức chánh sách này phải do quần chúng chủ trương thì mới vì dân vì nước. Dù cho giới cầm quyền có muốn cải sửa thì hệ thống đã bị rối nùi, hết thuốc chữa, và cơ hội sẽ vuột ra khỏi tầm tay của họ bởi sự mù quáng và cứng đầu của họ, chỉ lo cho con cháu, gia đình, và quyền lực của họ.

Guồng máy độc tài đa mưu đa trí đầy sở trường sở đoản sẽ được nghiêm minh sửa trị bằng Thiên Luật.

Thiên Luật là Luật Thượng Thiên - Luật Trời, đặt ra để chính con người tự đưa mình vào sự công phạt của chính hành động sai lầm của mình, vì đi trật đường Đạo.

Nếu không kịp thời chuyển đổi, Việt Nam sẽ đại loạn vì bị tắc nghẽn mọi ngành nghề. Đó là lúc mà người Việt khắp nơi hay thế giới mới có thể bước vào tiếp tay cứu nguy cho bộ máy cầm quyền không sụp đổ toàn diện.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,863,880