LÊN ĐƯỜNG

01 Tháng Ba 200712:00 SA(Xem: 39195)
LÊN ĐƯỜNG

633857099096022500

NGUYỄN HUỲNH MAI
CỬU LONG XUẤT BẢN 2001
Bià Lê Giang Trần
Kỷ thuật Đức Nghiêm
Hình bià Trại Sikiew, Thái Lan
California, Hoa Kỳ

"Dòng Sinh Mệnh Của Dân Tộc không còn phân chia tôn giáo, đảng phái, giai cấp, giàu nghèo, học vấn, nghề nghiệp, hình dáng. Những người quan tâm xây dựng lại đất nước chỉ có một ước vọng, một động lực chánh, đó là sự Trường Tồn của Dân Tộc, sự Sống, sự Phát Triển, để bước ra khỏi cánh cửa Nhược Tiểu." (trích Lên Đường, 2001)

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
08 Tháng Ba 2024
01 Tháng Tư 2007
01 Tháng Giêng 2007
1,863,880