106. LÀM VIỆC CẬT LỰC CHO TÂN THIÊN NIÊN KỶ

23 Tháng Mười Một 201012:00 SA(Xem: 69081)
106. LÀM VIỆC CẬT LỰC CHO TÂN THIÊN NIÊN KỶ


30-9-10 – 10:00 giờ sáng


Phận sự của một Lạt ma tái sanh là gì?

 

Trước hết là tìm lại chính mình để biết rõ mình là ai.


Làm sao biết mình là ai? Và làm sao để tránh sai lầm?

 

Muốn biết mình là ai thì không có con đường nào khác là phải tu học. Không phải tu suông mà phải tu rốt ráo. Có tu tập, hành đạo rốt ráo mới đạt đạo, và chỉ khi nào đạt đạo rồi thì mới biết lại tiền kiếp của mình.


Như thế thì có đi ngược lại trường hợp được người khác nhận diện mình không? Người khác xác nhận mình không?

 

Tất cả đều là yếu tố phụ, mà yếu tố chánh phải do chính kinh nghiệm bản thân của mình, cộng với sự xác nhận của vị tiền kiếp thông báo trực tiếp với mình.

 

Có trường hợp vị tiền kiếp thông báo trước về hậu kiếp của mình, và hậu kiếp xảy ra đúng như lời thông báo của tiền kiếp. Đó cũng là một sự xác nhận cho người hậu kiếp.

 

Nếu người hậu kiếp ở ngay hiện kiếp thì họ có bổn phận với công việc của các tiền kiếp, như làm sáng danh các tiền kiếp, hoằng hóa pháp tu đã có sẵn, mở rộng làm sáng tỏ, và uyển chuyển như thế nào cho phù hợp với hiện sinh và hiện cảnh.

 

Câu nói của Đức Thầy “Tùy phong hóa nhân sanh phù hợp” có thể áp dụng cho tất cả những bậc tái sanh không phân biệt quốc gia, chủng tộc.

 

Trường hợp của Tây Tạng vì mất quốc gia nên trong nhiều trường hợp sau này có thể sẽ có nhiều hơn trường hợp Lạt ma tái sanh ngoài chủng tộc Tây Tạng, vì thế việc tìm Lạt ma tái sanh càng ngày càng khó khăn hơn.

 

Do thế vị tái sanh nhất định phải qua tiến trình tự tu tự tiến, tự giác ngộ mới có khả năng biết lại tiền kiếp của chính mình. Tiến trình này nếu không có nỗ lực cá nhân thì có khi cả cuộc đời cũng hoài công vô ích, và bỏ dỡ một kiếp người nếu tự đánh rớt ra khỏi con đường đạo.

 

Cũng vì thế nên quý Lạt ma Tây Tạng có trách nhiệm phải đi tìm vị tái sanh để đưa về tu viện cho tu học. Đó cũng là một điểm tốt, nhưng trở ngại khác là vị Lạt ma đó có thể không hoàn thành được bổn phận trong hiện kiếp đối với nơi chốn, tổ quốc, con người nơi họ trở lại để phục vụ vì ngôn ngữ, văn hóa, nhân sinh, xã hội, vân vân…

 

Vì nhu cầu chung cho toàn thể nhân loại, các Bồ Tát tái sanh ở khắp nơi trong mọi tầng lớp xã hội, ở nhiều chủng tộc, nhiều quốc gia, và nhiều tôn giáo khác nhau, sẽ có rất nhiều người, họ đều làm việc cật lực cho một nhu cầu chung là phục vụ con người bước qua Tân Thiên Niên Kỷ.

 

 

Viết tại văn phòng Sea One Seafoods, California
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,863,880