90. THẾ GIỚI MỚI DÙNG MỌI KHẢ NĂNG BẢO VỆ HÒA BÌNH

23 Tháng Mười Một 201012:00 SA(Xem: 70338)
90. THẾ GIỚI MỚI DÙNG MỌI KHẢ NĂNG BẢO VỆ HÒA BÌNH


20-7-10 – 2:00 giờ sáng


Cái nhìn của một nhà đạo học có giống như cái nhìn của một nhà tôn giáo học? Xã hội học? Chánh trị học? Khoa học?


Các nhà chánh trị học, xã hội học, tôn giáo học, hay các chuyên gia nghiên cứu mọi ngành nghề đều dựa vào lịch sử và dữ kiện rồi thường xuyên dựa vào tam đoạn luận để đưa ra cái nhìn hay kết quả của một sự nghiên cứu, một kết luận, một nhận xét.

 

Còn một nhà đạo học thì sao? Nếu một nhà đạo học mà cũng dùng phương thức trên thì chỉ là một sự đoán mò, như người mù sờ voi, lúc thấy thế này lúc thấy thế kia.

 

Nhà đạo học phải lấy chân lý làm kim chỉ nam. Và chân lý thì không thay đổi, trong khi đó mọi dữ kiện về con người đều thay đổi.

 

Nếu nhìn vào các dữ kiện lịch sử do con người đưa ra thì càng sai biệt, vì con người ghi lịch sử theo ý muốn riêng của mình, của chánh sách mỗi quốc gia để đưa ta dữ kiện lịch sử nào mình muốn hoặc không muốn nếu chưa muốn nói là lịch sử luôn bị méo mó.

 

Nhà đạo học không thể xa rời Chân Lý Toàn Năng Toàn Giác và Toàn Thiện. Phải dùng dữ kiện để có dấu mốc thời gian, nhưng không bị nó làm ảnh hưởng cho tư tưởng và tầm nhìn của mình.

 

Xa rời Chân Lý Toàn Năng Toàn Giác và Toàn Thiện thì tư tưởng của mình sẽ bị vứt đi vì không thể áp dụng được trong tương lai của các thế hệ kế tiếp.

 

Tư tưởng của một nhà đạo học mới có thể dùng được cho bất cứ thế hệ nào, dân tộc nào, và hoàn cảnh nào không phân biệt tôn giáo và chủng tộc.

 

Tư tưởng của một nhà đạo học chân chính mới thông thiên với con người và vũ trụ, mới hài hòa đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu với toàn thể nhân loại – đó là tình thương dựa trên Chân Lý Đại Đồng.

 

Tân Thiên Niên Kỷ là một thế giới đại đồng. Một thế giới sống chung hạnh phúc đại đồng hữu nghị không có quốc gia mạnh, tiền tiến uy hiếp quốc gia nhỏ yếu nghèo mà là một thế giới cùng bảo vệ, tương thân tương trợ nhau để vượt khó khăn, vượt sự hủy diệt của cái Ác.

 

Thế giới mới là thế giới dùng mọi khả năng để Bảo Vệ Hòa Bình.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,863,880