57. HOẰNG PHÁP THEO TINH THẦN BÌNH ĐẲNG, ĐẠI ĐỒNG VÀ TỪ BI

23 Tháng Mười Một 201012:00 SA(Xem: 70061)
57. HOẰNG PHÁP THEO TINH THẦN BÌNH ĐẲNG, ĐẠI ĐỒNG VÀ TỪ BI

 

15-1-10 – 8 giờ sáng


Hoằng pháp là gì và làm sao hoằng pháp cho đúng nghĩa đúng đường?

 

Trước nhứt phải hiểu rõ mục tiêu của mình, mình đặt trọng tâm về công việc đó như thế nào? Mình có thật sự làm việc đó một cách đúng đắn không? Mình có làm việc đó để phục vụ cá nhân hay phe nhóm không? Mình có làm việc đó để cầu danh cầu lợi không? Và mình có đủ ý chí, thì giờ, công sức để dành cho việc đó không?


Hoằng pháp là phổ biến Phật Pháp, các pháp tu để chuyển hóa con người từ xấu trở tốt, từ mê muội đi đến sáng suốt, bằng các phương pháp tu hành, của các giáo lý cao siêu của các đấng cứu đời không phân biệt tôn giáo.

 

Cần phải có một nội tâm bình đẳng không phân biệt thì các việc mình làm không đi vào những sai lầm từ những câu hỏi nêu trên. Để thay vì hoằng pháp một cách trong sạch, không nhân ngã mà chỉ nhằm phục vụ tha nhân trong đó có đồng đạo mình, dân tộc mình, và nhân loại chúng sanh.

 

Nếu không có tinh thần hòa đồng và bình đẳng, thì công việc ta sẽ rơi vào đề cao cá nhân của giáo chủ tôn giáo mình, mà việc này sẽ mang trọng tội vì sự cao cả, siêu việt của một đấng cứu thế đã sẵn có. Nếu mình đề cao cá nhân của giáo chủ thì chính là mình đang hạ thấp Ngài, vì tạo sự mất cảm tình đối với tín đồ của các tôn giáo khác.

 

Khi hoằng hóa một pháp tu của một tôn giáo, ta cần nhất phải tránh việc độc tôn tôn giáo, vì đó không phải hoằng pháp mà là nghịch pháp, nghịch giáo.

 

Cần phải chân thật, và trả lời những câu hỏi trên một cách quyết liệt và rõ ràng. Nếu chưa đủ khả năng để trả lời một cách rốt ráo thì ta cần tu tập thêm để hiểu cho rõ những gì mà ta muốn hoằng pháp, phục vụ và phổ biến chánh pháp.

 

Chánh pháp là một phương pháp tu tập để chuyển hóa con người chứ không phải để kéo lôi người của tôn giáo khác đổi đạo qua tôn giáo mình, hay đi theo phe nhóm của mình.

 

Đức Huỳnh Giáo Chủ là một tấm gương sáng cho ta noi theo khi Ngài nói rằng Ngài là một Phật tử, và giáo lý pháp tu của Ngài là theo lời dạy của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni.

 

Ngài không dùng đạo để tôn thờ cá nhân, mà luôn là người nhún nhường và không cho đệ tử lạy hay cung phụng hầu hạ Ngài như những lãnh đạo khác. Ngài rất giản dị và bình đẳng từ chuyện ăn mặc đi đứng. Qua Sám Giảng Thi Văn Giáo Lý của Phật Giáo Hòa Hảo, Ngài đã biểu lộ một tình người, tình thương đại đồng, bất phân tôn giáo, một lòng từ bi đáng kính.

 

Khi đã chọn lựa để phổ biến pháp tu của Ngài, giáo lý của Ngài, ta cần phải học theo tư tưởng, phong cách, tinh thần bình đẳng và từ bi của Ngài để giúp đời giúp đạo, phục vụ chúng sanh trong thế giới đại đồng.

 

Ta phải hoằng pháp theo tinh thần bình đẳng và đại đồng với tâm từ bi.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,863,880