18. HÀNH THEO MẪU MỰC CỦA TÍN ĐỒ PHẬT GIÁO HÒA HẢO

23 Tháng Mười Một 201012:00 SA(Xem: 68112)
18. HÀNH THEO MẪU MỰC CỦA TÍN ĐỒ PHẬT GIÁO HÒA HẢO


24-6-09 – 11:00 giờ sáng


Muốn vừa làm việc nhiều, vừa có sức khỏe. Phải chăng đó là điều nghịch lý?

 

Làm việc nhiều, viết nhiều, ngồi nhiều, tức phải tổn hại sức khỏe. Viết nhiều đau vai, đau cổ, mỏi mắt, đau đầu. Ngồi nhiều đau lưng, đau chân. Dùng con chuột nhiều đau cườm tay. Nhìn màn hình vi tính nhiều khô mắt.


Vậy thì làm sao?

 

Nếu muốn hành đạo, giúp đời, ta phải làm việc cật lực vì không thể vừa làm, vừa vinh thân phì gia, sống quá sung sướng, mà đạt được kết quả hữu lợi cho quần sanh.

 

Nếu muốn vừa giúp đời, vừa hưởng thụ, khỏe khoắn, thì đó là một điều nghịch lý. Vì hai việc vừa hành đạo vừa hưởng thụ không thể đi cùng một chiều mà phải đi hai chiều nghịch đối chiếu.

 

Vì sao Đức Thầy đã dạy: “Đạo diệu mầu gặp lúc truân chuyên, Phận môn đệ phải lo vun quén.” Tôn giáo Phật Giáo Hòa Hảo lại gặp quá nhiều truân chuyên mà tín đồ có bao nhiêu người thật sự hy sinh, hay đã dùng đạo để tạo đời. Họ đã dùng tôn giáo để có chức tước, tiền bạc, danh phận.

 

Họ đã lãnh bao nghiệp quả cho đời này lẫn đời sau, khi dùng tôn giáo để bước lên bức thang danh vọng. Họ vay nhưng không trả.

 

Giáo lý Phật Giáo Hòa Hảo là của quốc gia, của nhân loại, của thế giới đại đồng. Vì thế việc vỗ ngực xưng ta là tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo không có một ý nghĩa nào khi mà không hành theo lời dạy của Đức Thầy. Ở bất cứ giai đoạn lịch sử nào mà tín đồ lợi dụng tôn giáo làm bức thang cầu lợi đều mang nhiều nghiệp quả, dù là thời quốc gia hay cộng sản ngày nay.

 

Những người dùng danh phận tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo để có chức phận, dù đạo hay đời, ngày nay cần thức tỉnh. Khi có chức vụ tức có nhiệm vụ. Có nhiệm vụ thì phải phục vụ những việc làm của một người vừa mang chức vụ đó vừa là một tín đồ phải hành đạo theo đúng chánh đạo, tức theo đúng quy luật của vị giáo chủ đã dạy. Chức vụ càng cao, nhiệm vụ càng quan trọng, thân khẩu ý phải hành y lời dạy của Đức Thầy vì phải làm gương cho đồng đạo vừa làm mẫu cho các quan chức chánh trị hay tôn giáo của nhà nước Việt Nam.

 

Nếu không làm được thì không nên nhận. Nếu nhận phải hành theo đúng mẫu mực của tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo.

 

 

Ghi chú: Vừa sửa xong bản thảo Nhật Ký Tâm Linh 6: Trí Tuệ Viên Thông. Sáng nay anh Trần Thành Long vừa đưa dĩa đánh máy Những Mẩu Chuyện Bên Thầy, và Cách Tổ Chức và Điều Hành của ba Nguyễn Long Thành Nam viết trước 1975 để đăng lên internet.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,863,880