76. HỌC HỎI, TIẾN HÓA THEO NHU CẦU PHỤC VỤ

23 Tháng Mười Một 201012:00 SA(Xem: 69397)
76. HỌC HỎI, TIẾN HÓA THEO NHU CẦU PHỤC VỤ


24-4-10 – 11:00 giờ khuya


Làm thế nào để thấy biết rất rõ, và quên thật nhanh?

 

Thấy biết rất rõ khi tâm định, hợp lực với nhãn quan và thần thức. Ta chỉ có thể thấy rõ với đầy đủ chi tiết khi định-tánh-không, tức không chủ quan, không thành kiến. Lúc đó cái thấy, cái nhìn ta trong suốt vì không có định kiến, không phân tách nên không tưởng tượng theo ý riêng mà chỉ thấy mọi sự việc “như là.”

 

Thấy mọi “sự việc như là” là cái thấy thật, cái thấy trung tín, khách quan. Cái thấy biết của người tu tập, không lầm lẫn. Đó là cái Thấy của Trí Tuệ.

 

Cái Thấy Trí Tuệ cần phải được liên tục không đứt đoạn, không phải đi song song giữa đời và đạo, hay lúc đời lúc đạo, mà phải đời đạo hợp nhất trong độc đạo, chỉ còn một, bất phân.

 

Khi đời đạo hợp nhất bất phân thì đó là phép lạ của sự tỉnh thức.

 

Ta không còn lúc sống nhị nguyên, lúc sống nhất nguyên, mà ta luôn ở thể trung nguyên, trung đạo. Đi vào con đường Phật dạy. Ta đi chân chạm đất và biết rõ con đường mình đi về đâu, phải làm gì, để không uổng một kiếp người.

 

 

Sau khi thấy rõ, ta làm sao để quên thật nhanh?

 

Cái thấy biết rõ nhờ không định kiến và thành kiến nên không tạo nên cảm xúc thương ghét, ác cảm hay thiện cảm. Vì cái thấy độc lập của thức giác không bị chi phối bởi cảm tính của lục giác của ảo giác hay của lục căn lục trần nên nó đi qua rất nhanh.

 

Khi ta thấy rõ mọi sự việc như là, ra sẽ quên nhanh, nhưng khi cần nó sẽ nhớ lại rất nhanh theo nhu cầu vì trí nhớ của ta không bị hỗn tạp mà là một kho tàng được sắp xếp minh bạch rõ ràng thứ tự giúp ta không bị lầm lẫn khi cần tìm một vấn đề hay một sự vật, một sinh hoạt hay nhân vật nào.

 

Tuy thấy rõ, nghe rõ với trí tuệ, ta cần chọn lọc những gì cần thấy cần nghe. Đó cũng là mấu chốt của vấn đề thanh lọc sao cho kho tàng trữ trí óc của ta chỉ chứa những gì cần thiết cho tiến trình sống đạo của ta trong hiện tại cho đến tương lai vô định.

 

Tương lai vô định vì ta phải tiếp tục từ kiếp này sang kiếp khác để được luôn sáng suốt, luôn tiến hóa theo sự biến chuyển của toàn cầu.

 

Con người phát triển, tiến triển đến đâu ta cần học hỏi để tiến hóa đến đó theo nhu cầu phục vụ cho từng kiếp người.

 

Cứ như thế tiếp tục mãi.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,863,880