124. Hạt giống nuôi dưỡng thế hệ tương lai (2-3-09)

05 Tháng Tư 200512:00 SA(Xem: 72546)
124.	Hạt giống nuôi dưỡng thế hệ tương lai (2-3-09)
2-3-09 – 5:00 giờ sáng

Muốn thanh lọc cũng cần hiểu rõ thanh lọc cái gì? Cái gì cần thanh lọc? Thân, khẩu, ý khi thanh lọc thì thân cần thanh lọc gì? Ý cần thanh lọc gì? Và khẩu cần thanh lọc gì để không tiếp tục tạo chướng nghiệp?

Có những lúc ý thì hay, nghe êm tai, xuất sắc, có ý nghĩa, có chiều hướng cho ích lợi chung, nhưng ý này sẽ va chạm vào những ý của người khác, và hay ở chỗ này, nhóm này, quốc gia này, nhưng lại tạo xung đột với nhóm khác, hoặc ở quốc gia khác, vì thế nên tạo bất lợi hay nghiệp xấu cho chính mình.

Vì thế sự khởi ý thật quan trọng và ta cần nắm bắt ngay khi ý chào đời. Khi ý phát ra từ lời nói và hành động thì sức mạnh của nó gia tăng, và dĩ nhiên hậu quả dây chuyền của nó gia tăng. Có những trường hợp sự công phá của ý thật mãnh liệt, khi nó liên quan đến quá nhiều người.

Tầm quan trọng của ý gia tăng theo vai trò của người phát ra ý đó qua vai trò, trách nhiệm, sứ mạng.

Đức Đạt Lai Lạt Ma tuyên bố thất bại trong việc dành độc lập cho Tây Tạng là một tiếng chuông cảnh tỉnh đối với giới người tu, trong đó đặc biệt là tu sĩ.

Tôn giáo, người tu cần xa rời chánh trị. Càng đối phó về mặt chánh trị thì tôn giáo, tín đồ càng bị kẻ ác rắp tâm hãm hại, rắp tâm tiêu diệt và tàn sát.


Vậy thì con đường nào dành cho người tu?

Con đường mình đi và chọn là cứu trước nhất là chính mình, để mình biết rõ con đường nào là con đường quan trọng nhất để vứt bỏ những hành trang, những công việc dư thừa làm trở ngại cho sự tiến hóa của chính mình.

Nếu đầu ta thông, mắt ta sáng, ta còn hữu lợi cho ít nhất là chính ta. Nếu ta mê muội, u tối, bị bịt mắt hay tự khoét mắt mình bằng những việc làm vô tình tạo  nghiệp dữ thì cuộc đời mình chẳng những đã tự hại mà còn hại lan sang người, nếu có người khác học theo.

Tâm thân ý ảnh hưởng hỗ tương và sự liên kết bất khả phân. Phần nào thanh lọc đều có ảnh hưởng tốt qua các phần khác.

Ý thanh lọc giúp tâm thanh lọc và ngược lại. Tâm cần thanh lọc dù tâm tốt, tâm từ để vượt tự ngã, sự có ích lợi hay liên hệ cho cá nhân hay gia đình, đồng bào, đồng hương, để hướng tới mẫu số chung là nhân loại đại đồng.

Ta cần chuyển tâm để chuyển hướng thì mọi việc làm từ đây thay đổi thông thoáng hơn khi không còn bị ràng buộc mới có được những tư tưởng phù hợp với chiều hướng tư tưởng nhân loại trong Tân Thiên Niên Kỷ.

Người muốn phục vụ con người, muốn truyền pháp tu để cải thiện con người chẳng những cần theo đúng nhịp độ của thời gian, mà phải đi trước thời gian thì sau khi ta ra đi rồi, gia tài, hạt giống ta để lại mới đáng được gieo trồng nuôi dưỡng các thế hệ tương lai.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,863,880