58. Ta, người, vạn vật phải đồng điệu – hay: Cuộc cờ Thiên Đạo (13-8-08)

05 Tháng Tư 200512:00 SA(Xem: 71600)
58. Ta, người, vạn vật phải đồng điệu – hay: Cuộc cờ Thiên Đạo (13-8-08)
13-8-08 – 5:00 giờ sáng

Hãy nhìn lại quá khứ, có bao nhiêu khó khăn trở ngại, là bấy nhiêu cơ hội học hỏi, tu tập, khai triển và phát triển chân tâm để trau dồi tiến hóa trên con đường phát triển tâm linh hầu vượt nhân ngã phục vụ đại đồng của quốc gia và đại đồng thế giới.

Từ tiểu ngã đến đại ngã. Từ đau cái đau của thân tâm, đến cái đau của nhân loại, mới hiểu được tầm quan trọng của đại ngã, vượt sự vị kỷ của bản thân. Nhờ thế mới hiểu lời dạy của các đấng minh sư thời trước sống đạo một cách cực kỳ khó khăn, nhiều lúc vì nhân sanh mà phải giả điên giả khùng, chịu tù tội, chịu an trí trong nhà thương điên, như Đức Thầy, chịu bị bỏ vào tù như Đức Phật Thầy Tây An.

So với các bậc trên trước, ta đã được nhiều may mắn hơn. Cũng nhờ sống nơi hải ngoại, được luật pháp văn minh bảo vệ. Biết như vậy ta càng nên cố gắng trau dồi, học hỏi và làm việc để chờ ngày phục vụ đạo pháp dân tộc khi thời cơ phù hợp với thiên cơ.

Nếu thiên cơ đến mà thời cơ không có, ta phải làm sao?

Có phải do ta chưa thức thời để tạo thời cơ? Hay ta chưa đủ khả năng để nắm bắt thiên cơ và chưa đủ khả năng tạo thời cơ? Có phải ta đã quá u tối?

Từ xưa đến nay nhân không thắng thiên. Vì thế, ta hết lòng làm việc, đó 1à việc tối cần và nhất là làm việc cho đúng bổn phận và hết lòng phục vụ đạo pháp và dân tộc. Việc còn lại là Ơn Trên quyết định ngày giờ, cơ hội, hé mở, nếu tâm trí an định và sáng suốt, ta sẽ biết việc gì cần làm trong mọi đường hướng tiến-thoái.

Tiến và thoái không có nghĩa là tiến thoái lưỡng nan, mà là lúc nào cần tiến và lúc nào cần thoái.

Khi cần tiến thì ta buộc phải tiến tới; khi cần thoái mà ta tiến là hỏng việc. Có những trường hợp thoái lại có nghĩa là tiến, mà lúc tiến có nghĩa là thoái. Đó là một cuộc cờ Thiên Đạo, chỉ có người chân tu không làm việc vì danh vọng và thời cơ mới hiểu được sự thâm sâu vi diệu của nó.

Việc bị ngăn chận không được về Việt Nam sẽ nảy ra rất nhiều điều kỳ thú, nhờ sự phát tâm của những người đi vận động cho sự trở về.

va chạm, trở ngại, mới có phát, có sanh, mới tạo thêm điều kiện thuận tiện về sau để triển khai tâm đạo của giới hiện đang đối nghịch thành thuận lợi.

Đó là khoa tâm truyền tâm để trở nên tâm tâm tương ứng, rồi mới trở nên hòa, tức tâm hòa tâm.  Đến giai đoạn này thì nghịch thành thuận, các khó khăn nghi kỵ được hóa giải tự nhiên. Lúc đó việc đi lại, trở về quê đạo trở nên nhẹ nhàng hơn, không còn là sự đột xuất gây ngỡ ngàng nữa, mà chỉ có sự đồng điệu giữa người và trời đất, sông núi.

Khi tâm hòa tâm, khí hòa khí, thì ta mới nhận được khí thiêng sông núi, vì ta, người, và vạn vật đồng điệu mới đem lại hạnh phúc an bình nơi xứ đạo.

 

Ghi chú: Lãnh sự quán Việt Nam ở San Francisco đã cấp visa nhưng hôm sau gọi văn phòng dịch vụ bán vé máy bay ra lệnh thu hồi visa lại.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,863,880