63. Yếu tố tạo thuận duyên (26-8-08)

05 Tháng Tư 200512:00 SA(Xem: 75312)
63. Yếu tố tạo thuận duyên (26-8-08)
26-8-08 – 12:30 giờ sáng

Khi ta muốn làm việc gì cho cá nhân thì thường gặp phải hy vọng lẫn thất vọng, vì có sự vị kỹ, cá nhân.

Nhưng khi làm việc cho công việc chung thì sao? Có hy vọng, thất vọng không? Có buồn phiền không?

- Vẫn có nếu ta mất sáng suốt.

- Không, nếu ta bình tâm sáng suốt.

 

Điều quan trọng khi làm việc chung cho đạo, đất nước là phải chân thật và hết lòng và xem đó là bổn phận.

Khi ta xem công việc là bổn phận và hết lòng vì bổn phận đó thì ta không thất vọng hay đặt nhiều hy vọng nữa.

Chỉ thất vọng hay hy vọng khi có cái ta tham sân si trong đó. Khi ta đặt việc chung thì tự dưng cảm xúc cá nhân mất, tâm ta bỗng trở nên bình an tự tại hơn.

Khi tâm bình an tự tại ta không còn làm việc với cảm tính, và ta sẽ nhạy bén hơn, khéo léo hơn, nhẹ nhàng hơn, từ ngôn ngữ cho đến hành động. Đó là những yếu tố cho sự thuận duyên trong mọi việc hơn.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,863,880