121. Trong sạch hóa đời này lẫn đời trước (2-3-09)

05 Tháng Tư 200512:00 SA(Xem: 74144)
121. Trong sạch hóa đời này lẫn đời trước (2-3-09)
2-3-09 – 9:00 giờ sáng

Cần phân định cho rõ truyền pháp khác với truyền tôn giáo.

Truyền pháp là truyền những phương pháp, kinh nghiệm tu tập để tiến tới giải thoát, tiến tới mở tâm khai trí đạt giác ngộ.

Còn truyền tôn giáo là dùng tất cả phương tiện như chánh trị, kinh tế, quyền lực, giáo dục, giảng đạo, y tế, nhân đạo, để đạt mục đích là truyền tôn giáo hay muốn cho người theo tôn giáo của mình dù đổi đạo, từ chối tôn giáo mà họ đã sẵn có, hay gia đình dòng họ ông bà của họ đã theo. Nói tóm lại, là từ chối một truyền thống của một con người.

Người phục vụ cho nhân loại, cho chân lý cần hiểu rõ thế nào là truyền pháp và thế nào là truyền tôn giáo, thì sẽ tránh đọa nghiệp, tức loại nghiệp kéo ta xuống cho đời sau dù ta có hạnh nguyện trở lại giúp nhân loại.

Khi ta phục vụ nhân loại ta cần có tâm không, tức tâm không phân biệt tôn giáo ta hay tôn giáo người, vì ta chỉ phục vụ chân lý và chân lý chỉ có một.

Với một cái tâm không phân biệt và phục vụ nhân loại với tâm chân chánh, không phân biệt nhân ngã, tôn giáo, giống dân, ta không còn nhìn con người qua lăng kính bách phân thì con đường ta đi sẽ trở nên dễ dàng hơn, bớt dần chướng nghiệp, vì con đường ta đi là con đường thăng nghiệp, tức sẽ có những nghiệp tốt như gặp những người có tâm giác ngộ hoàn cảnh phương tiện đầy đạo vị, để cùng phục vụ con người nói chung hay dân tộc của mình một cách hữu hiệu hơn.

Nhìn ra như thế thì trở ngại từ con người ta gặp và hoàn cảnh, cảnh ngộ qua các thời gian dù do ta hay người đều do những nghiệp nặng hay nhẹ của ta trong quá khứ tiền kiếp lẫn kiếp hiện tại.

Vì những lý do trên mà con người cần tu học, dù trong bất cứ trạng huống hay hoàn cảnh nào cũng vậy. Có tôn giáo hay không tôn giáo ta đều cần học để có thể trong sạch hóa tâm thân ý của đời này lẫn đời trước.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,863,880