47. Điều kiện ắt có của Tâm Linh Dân Tộc (30-7-08)

05 Tháng Tư 200512:00 SA(Xem: 72351)
47. Điều kiện ắt có của Tâm Linh Dân Tộc (30-7-08)
30-7-08 – 10:00 giờ sáng

Khi vừa xem qua hai quyển sách Attitude is Everything for Success của Keith D. Hassel và The Power of You của giáo sĩ Do Thái giáo Khabbalis Rav P.S. Berg, nhận thấy rằng những gì  họ viết rất giống những gì đã viết ra trong các quyển Nhật Ký Tâm Linh, thì biết rằng đã đồng hành với những người đi rao giảng Sự Thật, Chân Lý.

Tuy khác ngôn ngữ nhưng đọc sách họ, ý tưởng lời lẽ họ dùng và cách vận dụng thuật ngữ đều giống nhau. Vậy thì tuy cô đơn trong tiến trình tu học, kiếm tìm lối thoát cho chính mình, thì khắp nơi trên thế giới có những người cũng như mình: khát khao sự thật – và khi khai tâm mở trí biết được sự thật – Chân Lý Tối Thượng thì cũng khao khát được phổ biến, lưu truyền đường đi nước bước của mình cho mọi người.

Tuy rời xa quê hương, nhớ nhung mảnh đất mẹ, nhưng ta lại có cơ hội học hỏi với bao nhiêu minh sư. Họ đã truyền đạt cho ta bao nhiêu viên ngọc của trí tuệ. Họ là những người đổ bao mồ hôi, nước mắt, sức lực và tim óc để cho ta thụ hưởng tinh hoa trí tuệ của họ. Bao nhiêu người từ nhiều nền văn hóa, ngôn ngữ, giống tộc, ở khắp quả địa cầu. Ta phải tạc dạ ghi ân họ đã gieo hạt giống từ bi giác ngộ để cho tư tưởng đạo được nảy mầm trong ta, phối hợp cùng nguồn đạo Bửu Sơn Kỳ Hương Phật Giáo Hòa Hảo cho phù hợp với những con dân trên mảnh đất hình chữ S.

Việt Nam muốn hội nhập với trào lưu tiến hóa của thế giới thì phải đồng điệu đồng hành, không phải chỉ về mặt kinh tế, thương mại, canh nông, kỹ thuật, mà cả mặt quán thông về tư tưởng. Tức trí thức và tri thức phải song hành.

Về mặt trí thức, Việt Nam cần mở rộng về mặt văn hóa qua các đại học để đào tạo chuyên viên lẫn trí thức, hay tầng lớp giáo sư. Về mặt tri thức, nếu không khai thông và hướng dẫn các tôn giáo đi đúng đường đúng hướng khai ngộ để có những bậc tri thức thì tôn giáo sẽ đi sai đường hướng. Thay vì giúp khai ngộ người dân, thì hướng hạ, tạo chiến tranh tôn giáo, tranh chấp tôn giáo, thế lực tôn giáo đưa người dân đi đến mê lầm, cuồng tín, mê tín dị đoan, đồng bóng. Thay vì tu tập để cải sửa hướng thiện thì họ, một là phục vụ tập thể tôn giáo tạo tiền tài, vật lực, thế lực, hai là chỉ biết mê tín đi cầu tài, cầu danh, cầu lợi.

Một quốc gia càng nhiều người có tri thức, trí thức, có trí tuệ sẽ đi lên phát triển đúng đường thì mới có thế đứng trên thế giới.

Việt Nam dù có được các nước trợ giúp phát triển ở khía cạnh nào, cũng không thể hơ hỏng về mặt Tâm Linh Dân Tộc.

Tâm Linh Dân Tộc là một điều kiện ắt có để đất nước không bị kềm kẹp bởi ngoại bang.

 

Ghi chú: Qua trang điện tử của Chánh phủ Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký sắc lệnh ngày 28-7-2008, miễm nhiệm và thuyên chuyển 5 tướng lĩnh hàng đầu của Quân Khu Thủ Đô Hà Nội.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,863,880