36. Giáo lý tình thương đánh tan sợ hãi (14-7-08)

05 Tháng Tư 200512:00 SA(Xem: 72753)
36. Giáo lý tình thương đánh tan sợ hãi (14-7-08)
14-7-08 – 3:00 giờ trưa

Khi biết thiên cơ, ta có bổn phận và phận sự tạo thời cơ. Tức phải nỗ lực làm việc và tìm ra phương thức để thực hiện cho kịp và cho phù hợp với thiên cơ.

Cũng giống như ta tìm ra đường đi vào một địa điểm. Địa điểm đó xa, gần, trắc trở, trở ngại. Nếu ta muốn đến nơi đến chốn ta sẽ tìm ra phương thức để vượt trở ngại đó, bằng xe, bằng thuyền, hay máy bay.

Ta cần biết dùng phương tiện thiện xảo, tức những phương thức uyển chuyển, tùy theo thời thế, phương tiện và hoàn cảnh cộng với sự cố gắng, trì chí thì ta sẽ hoàn thành công việc mà mình định làm, định thực hiện.

Điều quan trọng là khi thực hiện thời cơ, phương tiện đưa đến thành công phải luôn luôn là với phương tiện và mục đích có lợi cho đạo, cho việc chung, trong đó có ta.

Vận dùng thời cơ để phù hợp với thiên cơ khác xa với tạo thời cơ cho mục đích lợi lạc hay tham vọng riêng tư.

Tâm trong sáng, không vọng động, đạt trí huệ ta mới có thể nắm bắt được việc chưa xảy ra và cũng nhờ sự sáng suốt đó ta hành xử, thực hiện mọi việc làm trong sự sáng suốt, định tâm đó để tiến tới nhịp nhàng song hành với việc mà ta thấy trước biết trước đó.

Đức Thầy đã dạy: “Tâm bình tịnh được thì phát huệ.” Đó là lời dạy đúng một trăm phần trăm, nếu ta hành đúng theo pháp tu của Ngài là ta thức  tỉnh trong mọi hành động đi đứng nằm ngồi. Lời dạy của Ngài là “Tu đầu tóc không cần phải cạo, Miễn cho rồi cái đạo làm người” và “Tu không cần lạy cần quỳ, Ngồi đâu cũng sửa vậy thì mới mau.”

Đức Thầy đã dạy, tín đồ thiện nam tín nữ một cách tu rốt ráo, không dựa vào âm thinh sắc tướng. Một pháp tu phù hợp với  con dân Việt Nam trong tương lai, với phần lớn dân số vô thần. Họ chỉ cần định tâm lại, tự vấn, tự suy xét, tự cải sửa sẽ trở nên những người hiền lương có ích cho xã hội quá động loạn với quá nhiều tệ đoan xã hội. Người dân nghèo lo kiếm miếng ăn hàng ngày chưa đủ làm sao tu tập theo nghi thức rườm rà.

Giáo lý Phật Giáo Hòa Hảo càng được phổ biến, dân tâm sẽ quy ngưỡng càng đông vì Ngài đã đem cho họ tình thương, lòng khoan dung, hỉ xả, sự khuyến khích an ủi hơn là sự buộc tội, xử phạt.

Tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo càng ngày càng gia tăng theo cấp số nhân, nhất là những người chưa có đạo. Những tín đồ mới cũ đều hợp lực biểu hiện tình thương trong các công tác từ thiện chia cơm, sẻ áo. An sinh xã hội được cải thiện ở các nơi có mặt tín đồ là một kết quả cụ thể khiến nhà cầm quyền đã xét lại cách đối xử với Phật Giáo Hòa Hảo.

Giáo lý đầy tình thương của Đức Thầy sẽ đánh tan sự sợ hãi của nhà nước Việt Nam.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,863,880