122. Một bước sai là uổng một kiếp người (6-3-09)

05 Tháng Tư 200512:00 SA(Xem: 73206)
122. Một bước sai là uổng một kiếp người (6-3-09)
6-3-09 – 4:00 giờ sáng

Nếu muốn giúp cho đạo, cho tôn giáo được trường tồn phải đứng ngoài phe phái, không tạo vị thế, không làm những việc gì có thể tạo cho mình một cái danh, cái thế, một ảnh hưởng dù mình không cố ý – tức tránh những việc gây phản ứng dù tốt hay xấu.

Đó là một con đường chân chánh và trong sáng. Trong sáng từ tâm thân và ý.

Con đường chân chánh là con đường phổ biến chân lý và phương pháp, pháp tu để đạt chân lý đó. Đó là con đường vô cùng khó khăn để hành đạo bất vụ lợi.

Muốn đi con đường trong sáng đó không có con đường nào khác hơn là phải giữ sự độc lập của chính mình, mọi ảnh hưởng tốt xấu, mọi lý luận phải trái đều phải rơi rớt hết, thì kiếp này ta mới đạt được sự mong cầu hoàn thành sứ mạng.

Sứ mạng của một người hành đạo là phải sáng suốt để nhìn thấy những việc phải làm, cho dù việc làm và con đường mình đi không làm hài lòng một số người cùng hay không cùng tôn giáo.

Hành đạo đúng đường không phải làm vui lòng người khác, làm theo thời thế, tức không theo tiêu chuẩn của con người đưa ra. Vì nếu làm theo tiêu chuẩn của con người đưa ra hay thời thế của mỗi giai đoạn, ta sẽ đi vào những vết chân hay những thất bại trong lịch sử.

Con đường giác ngộ là con đường vô cùng khó khăn mà người theo đuổi càng gặp trở ngại khi đặt mình vào bất cứ một khuôn khổ nào: chức vị, danh phận, phe phái, tôn giáo.

Đạt chân lý, giác ngộ chỉ có những con người vượt tôn giáo, vượt phe phái, vượt chủ trương với một tinh thần hòa đồng – đó mới là thật sự bác ái.

Việt Nam phải trải qua một thời kỳ vô cùng xáo trộn vì những đòn phép của những kẻ dùng chánh trị làm tôn giáo, và người dùng tôn giáo để làm chánh trị. Nếu không sáng suốt để bước ra khỏi trận chiến đó ta sẽ bị sự cộng nghiệp khó gỡ. Hiện nay Trung Cộng cũng đang dùng đòn phép này để làm yếu đi uy tín và sức mạnh tâm linh của Phật giáo Tây Tạng trong nước hay lưu vong.

Cần nhìn những bài học trước mắt để làm bài học cho chính mình, như những hồi chuông cảnh tỉnh. Bước một bước sai là một là lún vào bùn nhơ, hai là chậm lại tiến trình phát triển tâm linh, ba là đi ngược lại những gì đã làm đã nói đã viết, bốn là uổng thay một kiếp người.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,863,880