44. Đạo học là một khoa học cần thiết (23-7-08)

05 Tháng Tư 200512:00 SA(Xem: 75469)
44. Đạo học là một khoa học cần thiết (23-7-08)
23-7-08 – 8:30 giờ sáng

Đạo học là một khoa đào tạo về con người để con người đó biết sống sao cho ra con người với đầy dủ trách nhiệm và bổn phận làm người, biết mình từ đâu tới và sẽ đi về đâu.

Đạo học giúp con người làm chủ lấy mình, sống chân thật và biết rõ đâu là thiên đàng và đâu là địa ngục. Họ biết rất rõ, không ai chỉ đường mà chính mình phải biết đường đi, lối về không còn hoang mang sợ hãi.

Đạo học giúp con người được tự do toàn diện vì trên hành trình tu học họ phá dần những xiềng xích đã kềm hãm điều hành họ từ vật chất cho đến tâm linh.

Đạo học hay tâm linh học là một khoa học cần thiết cho văn minh nhân loại của thế kỷ ánh sáng.

 

Viết tại văn phòng Sea One Seafoods
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,863,880