65. Sự nguy hiểm của yếu tố thời gian (31-8-08)

05 Tháng Tư 200512:00 SA(Xem: 73123)
65. Sự nguy hiểm của yếu tố thời gian (31-8-08)
31-8-08 – 10:30 giờ sáng

Yếu tố thời gian và không gian là hai yếu tố lớn đối với con người và cuộc đời của họ. Bao nhiêu thành công lẫn thất bại đều nằm ở điểm này.

Giữa hai yếu tố, thời gian là yếu tố mạnh nhất đã khiến một người vì sợ hết thời gian, sợ già, sợ không kịp làm giàu, sợ không kịp có danh phận, chức tước, sợ thua sút người khác, vân vân... đã khiến cho không biết bao nhiêu người quyết định sai lầm cả một cuộc đời.

Sự quyết định vội vã hay tính toán thiệt hơn, như chụp cơ hội, hay làm mọi cách để có cơ hội hầu hết đưa một con người vào một hành trình vô định. Có người tan nát cả gia đình, tan nát tài sản, tan nát tiếng tăm, có khi lâm vào cảnh tù tội, vân vân...

Vì yếu tố thời gian thúc đẩy, bộ óc nhiều lúc hoàn toàn mất định hướng, ảnh hưởng cả một guồng máy tâm thân ý. Tâm lo lắng bồn chồn xáo trộn nóng nảy, dễ giận dễ hờn, vui buồn bất chợt. Do đó nhiều lúc đưa ra những ý tưởng đột phá, vội vã, thiếu suy nghĩ trong nhất thời.

Tâm loạn, ý loạn, và thân bồn chồn mỏi mệt, do bất an, cả một bộ tuần  hoàn xáo trộn vì ăn, ngủ thất thường do suy nghĩ lo lắng sợ mất, sợ còn, sợ trễ, sợ vuột cơ hội.

Khi tâm thân ý xáo trộn do ảnh hưởng từ thời gian tính gây áp lực cho chính con người thì họ luôn luôn đưa ra những quyết định mà có nhiều khi hoàn toàn khác với một con người mà ta biết, ta quen họ với một quá trình hoàn toàn khác với con đường mới mà họ bước vào.

Vì thế cho nên nhiều người đã tạo cho ta những cú “sốc” bất ngờ chỉ vì không nhận biết được họ đã bị thúc đẩy để làm một việc gì đó có tầm ảnh hưởng cho cả một cuộc đời họ.

Chúng ta được sanh ra và lớn lên bị bắt buộc phải theo một chu kỳ sanh diệt. Chúng ta không thể đi ngược lại được, nhưng chúng ta cần học hỏi về mình, về những suy nghĩ, việc làm trong mọi hành động và quyết định để không bị  hối hả hay thúc đẩy bởi yếu tố thời gian.

Chúng ta càng sợ yếu tố thời gian thì chính yếu tố thời gian sẽ hủy hoại cuộc đời ta trước khi ta trút hơi thở cuối cùng.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,863,880