118. Sự cấp bách của việc gieo trồng Phật pháp – hay: Tái sanh hữu danh và tái sanh vô danh (26-2-09)

05 Tháng Tư 200512:00 SA(Xem: 73852)
118. Sự cấp bách của việc gieo trồng Phật pháp – hay: Tái sanh hữu danh và tái sanh vô danh (26-2-09)
26-2-09 – 9:30 giờ sáng

Làm thế nào để cái cốt lõi, cái thần thức không thay đổi từ đời này sang đời khác thì đó mới gọi là Tái Sanh.

Tái sanh là một thần thức trở đi trở lại trong nhiều kiếp đúng theo đại nguyện của họ là đến mặt đất để giúp đời, giúp người. Thời gian, thân xác thay đổi, nhưng thần thức của vị Phật vị Bồ Tát không thay đổi.

Các vị Phật hay Bồ Tát tái sanh không thể theo một vị trí, hay môi trường nhất định, như giống dân, quốc gia, hay tu viện, vân vân... mà phải du di theo nhu cầu của sự thay đổi, tiến hóa, thời thế chánh trị, tôn giáo, vân vân...

Sứ mạng của các vị tái sanh càng lúc càng cấp thiết theo sự sa đọa quỷ quái của con người càng ngày càng khôn ngoan, thâm độc, tham lam, quỷ quyệt.

Vì vậy, muốn nhận biết một bậc tái sanh, một bậc Thầy cứu độ, một Giáo chủ không danh không lợi, không đệ tử, không lập đạo, ta cần sáng suốt để nhận định quán sát cho rõ những việc làm và kết quả của việc làm của họ.

Việc cứu đời, dạy đạo không phải chỉ trong vai trò và môi trường tu viện mà ở hầu hết các lãnh vực từ điện ảnh, chánh trị, giáo dục, kinh tế, vân vân...

Tái sanh có danh, hay tái sanh vô danh đến mặt đất làm việc với cùng một mục đích và nhu cầu cho lợi ích chung: phục vụ nhân loại cho Tân Thiên Niên Kỷ.

Tái sanh vô danh hay tái sanh hữu danh có địa vị, thành công đều phải có trí tuệ và luôn học hỏi, phấn đấu, có ý chí và làm việc hết mình theo nhu cầu và phạm vi đòi hỏi của bổn phận và phận sự của họ.

Tái sanh ngày nay cần phát triển khả năng và trí tuệ, nhiều hơn cả ngày xưa vì sự tiến hóa của loài người. Họ tiến tới đâu, các vị tái sanh phải tiến hơn tới đó mới có khả năng phục vụ và hướng dẫn họ. Vì thế một vị tái sanh ngày nay phải trực diện với muôn vàn khó khăn, nhất là khó khăn giữ nguyên thần thức sáng trong của mình, dù cho ở giai đoạn nào của tái sanh hay hóa thân.

Các Bồ Tát tái sanh càng bình thường hóa chính mình càng làm việc dễ dàng hơn là có một vị trí đặc biệt hay quan trọng.

Dù ở vị trí nào, hữu danh hay vô danh, việc cung ứng Phật pháp, pháp tu, kinh nghiệm sống và tu học vẫn được đặt lên hàng đầu. Vì nhiệm vụ của Bồ Tát tái sanh phải chăng là giữ gìn và phát triển lẫn khai triển Phật pháp để bảo vệ loài người được trường tồn và trái đất không bị hủy diệt vì độc tính của loài người gia tăng theo cấp số nhân.

Từ đây ác nhân càng tăng, thì sự gieo trồng Phật pháp càng có nhu cầu cấp bách.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,863,880