34. Cái Biết là con dao hai lưỡi (7-7-08)

05 Tháng Tư 200512:00 SA(Xem: 74748)
34. Cái Biết là con dao hai lưỡi (7-7-08)
7-7-08 – 6:00 giờ sáng

Sự nhiệm mầu của đạo, của ánh sáng đuốc tuệ của đạo là thấy và thấy rõ nội tâm của mình.

Nếu ta tu tập mà chỉ thấy người hơn, hiểu người hơn, biết người hơn là thấy, hiểu, biết chính mình, thì ta đang đi sai đường. Thay vì đạt đạo ta lại trở nên một ông thầy bói. Ta trở nên một kẻ mộng du trên cõi trần này.

Có biết bao kẻ tu thay vì thành tu sĩ lại trở nên một ông thầy bói đội lớp thầy tu, chẳng những gạt mình mà lại gạt cả người, vì mình không biết tự sửa đổi mình mà lại chỉ đường cho người phải làm thế này thế kia, hay đi hướng này hướng nọ.

Cái biết là con dao hai lưỡi, nếu ta dùng nó đúng ta sẽ nhờ nó mà được giải thoát khỏi cõi đời u mê đầy dục vọng để phát tâm bồ đề hướng cuộc đời được quân bình, hạnh phúc, không tạo thêm nghiệp quả.

Nếu ta dùng cái biết sai thì chính lưỡi dao của nó sẽ cắt đứt ta với chánh tâm và chánh đạo, và nếu không quán tâm, rốt ráo cải sửa, ta sẽ đi theo tà đạo, sanh tâm bất chánh, để dần dần trở nên một kẻ mưu mô xảo quyệt đội lớp thanh tao nho nhã hay anh hùng vĩ đại, hoặc đạo cao đức trọng để tự gạt mình gạt người, ăn trên ngồi trước nhận của bá tánh mà không còn bị lương tâm cắn rứt
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,863,880