88. Kim Thân bất diệt – hay: Mật Đạo (10-11-08)

05 Tháng Tư 200512:00 SA(Xem: 72750)
88. Kim Thân bất diệt – hay: Mật Đạo (10-11-08)
10-11-08 – 5:30 giờ sáng

Đạo học cũng là một khoa học thực nghiệm. Nhà khoa học tâm linh cũng phải trải qua bao cuộc thực nghiệm của chính bản thân mình để đưa ra những sản phẩm của trí tuệ.

Sản phẩm của khoa học dựa trên vật chất, còn sản phẩm của khoa học tâm linh được khai sinh từ không tánh sáng trong, từ năng lượng và năng lực của vũ trụ, từ cái không sáng tạo ra cái có, không phải cái có vật chất để sờ mó được mà cái có này là ánh sáng, là con đường, là hướng đi cho nhân loại.

Vì vậy nhà tâm linh học lại làm việc trong cái không làm việc trên một con đường gọi là Mật Đạo.

Mật đạo là con đường mà người đi phải sống trong cô đơn, sống tuy với người mà khác người, ăn uống đi đứng nằm ngồi, nghe nhìn, thở, và bài tiết qua thân và đồng thời sống vô thân.

Vô thân tức là Mật Thân. Mật thân là năng lượng (energy), năng lượng sáng trong (pure energy) của mặt trời, mặt trăng, là ánh sáng của vũ trụ kết tinh bằng hằng hà sa số của hà sa, kim sa, mộc sa, hỏa sa, thổ sa kết tụ. Vì thế, Mật thân này còn được gọi là Kim Thân.

Thân bị hủy hoại theo thời gian nhưng Kim Thân thì thường hằng, bất diệt, bất hoại. Sống từ đời này sang đời khác.

Nhân thân thì có kiếp này kiếp khác, nhưng Kim Thân thì không. Vì thế các Lạt ma Tây Tạng chỉ đổi nhân thân khi nhân thân kết thúc đời này và trở lại đời sau thì hòa nhập lại Kim Thân bất hoại. Đó gọi là Tái Sanh.

Do đó, khi Lạt ma trở lại nơi nào thì Kim Thân sẽ hòa nhập để tiếp tục sống qua nhân dạng của một người trẻ, một em bé có khi thuộc quốc gia khác là vậy.

Có những Lạt ma có nhiều trách nhiệm phải làm việc hay phục vụ một quốc gia nào, thì thường trở lại người cùng xứ, cùng quê hương, để tiếp tục công việc còn đang dang dở là đưa dân tộc đó thoát tai kiếp.

Mỗi quốc gia, mỗi tôn giáo hay vô tôn giáo đều có Lạt ma của họ.

Cũng có những Lạt ma rời Kim Thân của họ trước khi nhân thân chết vì nhục thể này đã trì kéo hướng về nhục dục tham vọng, đi sai đường.

Có rất nhiều trường hợp Kim Thân Lạt ma đã rời nhân thân rồi, nhưng những tín đồ đi theo không hề biết, khiến cho tín đồ một là đi theo con đường sai lầm, hai là thất vọng buông bỏ con đường tu hay tìm một con đường khác mà đi.

Do vậy khi chọn con đường tu ta không nên dựa vào một ông thầy, tôn sùng ông mà phải hướng vào giáo lý tu tập cải sửa để tự khai tâm mở trí mình cho sáng suốt thì con đường tu mới không bị bỏ dỡ.

Đức Phật Thầy Tây An, Đức Huỳnh Giáo Chủ là Kim Thân bất diệt.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,863,880