116. Người trong nước mới có khả năng vực dậy Việt Nam (19-2-09)

05 Tháng Tư 200512:00 SA(Xem: 71468)
116. Người trong nước mới có khả năng vực dậy Việt Nam (19-2-09)
19-2-09 – 10:30 giờ sáng

Công năng tu học và tu tập cũng giúp rất nhiều cho sự bình an, nhờ vậy mà sự sáng suốt gia tăng như ngọn đèn thêm dầu. Tuy nhiên đèn cháy không có nghĩa là đèn sáng. Độ sáng nhiều hay ít của mỗi hành giả còn do nhiều yếu tố. Yếu tố đó là do tự khởi hay duyên khởi, bắt nguồn từ sứ mạng, và mình có muốn thực hiện sứ mạng đó thì nhân duyên sẽ hội tụ để giúp cho ngọn đèn thêm sáng tỏ, do sự phụ lực của nhiều ngọn đèn cùng chí hướng.

Một ngọn đèn lẻ loi không tạo nên một ánh đuốc. Một ánh đuốc không đủ soi một hang tối mà phải cần thật nhiều ánh đuốc để hang tối đó có thể trở nên sáng lên để thấy mọi ngõ ngách, mọi con đường hầm, ngõ hầu có thể tìm được lối ra cho bao nhiêu người đang sống trong u tối.

Tóm lại, ta cần cô đơn để tu tập học hỏi, nhưng khi biết được những việc cần làm ta cần sự giúp đỡ, nâng đỡ của nhiều người cùng chí hướng để cùng nhau hợp lực thì mọi trở ngại dù lớn đến đâu ta cũng vượt được.

Những gì ngộ được, thấy được viết ra phổ biến trên mạng lưới điện toán toàn cầu là một việc làm cần thiết và có kết quả, hữu lợi cho quần sanh, dù ta không biết người nhưng người biết ta, và khi ta nhận được ánh sáng, ta phải chia sẻ ánh sáng đó để cùng nhau đốt thành ngọn đuốc soi đường chung cho nhân thế.

Nên nhớ việc ta cần làm là làm cho đời sau, cho giới trẻ để họ có thể tiếp tục con đường phục vụ thế giới trong các thiên niên kỷ kế tiếp.

Việc cần thiết cấp bách vẫn là giữ tâm an định, không gấp rút cũng không chểnh mãng, chỉ tuần tự làm những việc cần làm. Rồi mọi việc sẽ có kết quả đáp ứng cho việc đạo lẫn việc đời.

Việc đạo việc đời đây không có nghĩa là chỉ cho cá nhân hay gia đình mình, hoặc tôn giáo mình, mà cho một mẫu số chung là nhân loại.

Mỗi tôn giáo, mỗi sắc tộc, mỗi màu da đều có những kẻ khai đuốc, và thành công hay không là do biết dùng ngọn đuốc của mình sao cho đúng thời, đúng lúc, và nhất là đúng hướng để có thể tạo cơ duyên cho nhiều ánh đuốc cùng hòa hợp để tạo nên một ánh thái dương đốt rực trời đông, trong đó có Việt Nam, để châm cho ngọn đuốc trí tuệ dân tộc được rực sáng phá tan những đám mây u ám.

Chủ nghĩa vô thần đã đến hồi tận diệt, theo luật nhân quả phản hồi, và chính vô thần chuyển nên hữu thần sẽ diệt vô thần vì vô với vô sẽ trở nên hữu, do sự chuyển nghiệp của những người có sứ mạng, sinh và sống trong chế độ vô thần. Họ mới là người có bổn phận khai trí cho con người và môi trường mà họ sống chung theo luật sinh tồn. Ngoài họ thì người sinh sống khác môi trường không có đủ khả năng dù cho được đào luyện chuyên môn về chánh trị, kinh tế, hay giáo dục.

Muốn thay đổi những gì của một cộng đồng hay một quốc gia thì phải là người sống và thở tại nơi đó. Việt Nam sở dĩ tan hoang hai miền Nam Bắc chỉ vì đem về các chủ nghĩa ngoại lai áp đặt cho dân tộc và hai chủ nghĩa ngoại lai đó vừa không hợp nhau vừa không hợp dân tộc Việt Nam, nên đã xảy ra cuộc chiến tranh tương tàn nồi da xáo thịt của chính những người cùng máu mủ.

Chỉ có người trong nước mới có khả năng và cơ hội vực dậy Việt Nam.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,863,880