81. Dân tộc tính sáng trong (27-10-08)

05 Tháng Tư 200512:00 SA(Xem: 74763)
81. Dân tộc tính sáng trong (27-10-08)
27-10-08 – 10:00 giờ sáng

Mật tông Việt Nam là kho tàng chung cho nhân loại, trong đó có Việt Nam. Do vậy trọng trách của người khám phá ra nó rất lớn. Cần nhiều tâm lực và sức lực của tác giả lẫn người hợp tác làm việc. Nay không còn là việc làm riêng cho một cá nhân mà sau này sẽ là việc chung cho một khối người cùng làm việc, cùng gánh vác.

Hai quyển sách đang soạn: Sống Đạo và Mật Tông Việt Nam là hai quyển sách quý mà Việt Nam đang cần vì đây là kho tàng tâm linh của Việt Nam, mà chính Mật Tông Tây Tạng cũng cần thiết. Chính họ cũng khẩn thiết đi tìm.

Làm thế nào để phù hợp với vai trò trong tương lai khi những quyển sách đạo được Việt Nam chấp nhận phổ biến? Trở thành tác giả của sách xuất bản trong nước có khó khăn đến độ không ứng phó nổi hay không?

Là tác giả xuất bản sách của cả hai phía không có gì là khó khăn nếu tác giả không tự mâu thuẫn với những gì mình viết. Sự thật tâm sẽ vượt hết mọi khó khăn vì bên nào: trong nước lẫn hải ngoại đều có những người thật tâm đồng thuận với mình khi mình đặt trọng tâm vào đạo pháp và dân tộc, không cá nhân chủ nghĩa chỉ làm lợi cho mình.

Sống Đạo và Mật Tông Việt Nam sẽ là hai quyển sách lấy tâm đạo làm căn bản sống và tu tập, không dùng chánh trị làm tôn giáo hay ngược lại.

Sức mạnh của tôn giáo và chánh trị đều đưa đến quyền lực tôn giáo hay quyền lực chánh trị, mà hai quyển sách này lại vô hiệu hóa hai chữ quyền lực vì đưa con người dù ở phạm vi hoạt động tôn giáo hay chánh trị trở về chân tâm hay nội tâm trong sáng chân thật.

Người trong nước hay hải ngoại, khi gột rửa tâm tánh, ý thức hệ, đều trở nên một người Việt Nam chân chánh phục vụ cho dân tộc.

Chính dân tộc tính sáng trong của các lãnh đạo Việt Nam sẽ xây dựng lại tình thương yêu đất nước dân tộc Việt.

 

Viết tại công ty Sea One Seafoods
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,863,880