117. Sự đến và đi của các bậc tái sanh – hay: Sự mầu nhiệm có thật của Mật giáo (23-2-09)

05 Tháng Tư 200512:00 SA(Xem: 73884)
117. Sự đến và đi của các bậc tái sanh – hay: Sự mầu nhiệm có thật của Mật giáo (23-2-09)
23-2-09 – 10:00 giờ sáng

Những vị Phật tái sanh hay Bồ Tát tái sanh không bao giờ tạo vương quốc cho họ mà họ đến mặt đất luôn vì đại nguyện phục vụ chúng sanh. Vì thế họ làm việc theo sự tự nguyện bất cầu danh lợi.

Bất cứ vị nào tái sanh nếu đi trên con đường danh lợi sẽ bị đọa vào con đường đầu thai.

Tái sanh và đầu thai là hai con đường khác biệt. Tái sanh là trở lại mặt đất theo đại nguyện, theo nhu cầu của mỗi giai đoạn để phục vụ giáo pháp và phải học phương pháp gieo truyền như thế nào cho phù hợp với thời đại mà con người đang sống ở thời đại đó. Con người mỗi thời đại thay đổi, giáo pháp không thay đổi, chân lý không thay đổi, nhưng phương pháp tiếp cận, mở trí cho nhân sanh cần có sự điều chỉnh sao cho phù hợp với từng nhóm người, tức từng dân tộc, từng văn hóa, và thời đại khác nhau.

Truyền pháp tại các xứ văn minh nhiều phương tiện cũng khác với các dân tộc còn chậm tiến.

Một vị tái sanh tuyệt đối không lập vương quốc cho mình và ngược lại bất cứ tu sĩ nào có tâm địa lập vương quốc, lập địa bàn, tạo sức mạnh quần chúng về chánh trị, kinh tế hay giáo dục là chắc chắn không phải bậc tái sanh. Họ có thể hiểu đạo, đạt đạo ở một trình độ cao, nhưng chắc chắn không giải thoát và không thành Phật.

Muốn giải thoát muốn thành Phật phải bất vụ lợi, không muốn và không tạo bất cứ vị trí nào cho chính mình lẫn cho phe nhóm, vương quốc của mình. Họ tạo dù danh lợi hay tiền của đều là đã đi trái giáo pháp vì đã dùng giáo pháp để tạo một tiếng tăm, một vị trí cho chính mình.

Nhận định về một bậc tái sanh và một vị tăng không phải tái sanh để làm gì?

Để hiểu rõ con đường đi cho chính mình và nhận diện được người quanh mình dù cho họ có đạt cấp bực cao bao nhiêu, vị trí quan trọng bao nhiêu, và tiền bạc, quyền lực bao nhiêu, họ cũng khó được giải thoát.

Nhìn rõ, hiểu rõ người xung quanh là một bài học lớn cho chính mình để tránh thất bại sa ngã trên con đường tu tập, làm việc, tiếp xúc, và phục vụ của mình.

Những vị sư tái sanh tu tập không phải để đạt đạo, vì họ đã đạt đạo, mà họ hành đạo, tu tập để làm gương cho nhân gian và giữ tâm thân ý không bị nhiễm trần rớt ngược vào vô minh, vào biển trầm luân, lội ngược vào đau khổ.

Hiện tượng đến và đi của các bậc tái sanh là một bài học quý báu cần quán sát, suy nghiệm, và học hỏi. Đó là sự mầu nhiệm có thật nơi trần gian của Mật giáo.

 

Ghi chú: Nhân sự ra đi của đại sư Geshe Tsultim Gyelsen tại tu viện Thubten DhargyeLing ở Long Beach, California, Hoa Kỳ. Ngài có báo trước sẽ ngồi thiền ba ngày ba giờ rồi mới mất. Khi Ngài ra đi có ánh sáng và trên bầu trời có hai cầu vồng.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,863,880