111. Những bậc tái sanh sẽ nhận diện được nhau (11-2-09)

05 Tháng Tư 200512:00 SA(Xem: 71465)
111. Những bậc tái sanh sẽ nhận diện được nhau (11-2-09)
11-2-09 – 9:30 giờ sáng

Muốn giúp con người trong hiện tại và tương lai, cần có nhiều khả năng, như khả năng tự thanh lọc tâm thân ý, cả thân khẩu ý phải được đồng bộ. Rồi mới đến khả năng tiếp thu vì sẽ không tiếp thu được thiên năng hay còn gọi là khả năng trí tuệ, từ các đấng thiêng liêng chuyển xuống cho những thiên sứ có trách nhiệm. Vì dù là người có trách nhiệm, nhiệm vụ do Ơn Trên chọn lựa hay ta tự nguyện mà không đủ khả năng tu tập, thanh lọc thì cũng sẽ bị đào thãi.

Có biết bao nhiêu thiên sứ đến thế gian học hỏi rồi nhiễm trần, tham danh, tham lợi, bị kéo sâu vào vật dục, đắm chìm vào biển khổ hồng trần tạo nghiệp quả để không còn gượng dậy nổi vì gieo nghiệp nào thì phải trả quả đó.

Muốn vượt nghiệp quả phải sống với đời mà không nhiễm trần, và sống một lúc với thiện nghiệp và ác nghiệp khi mang thân xác con người.

Sống trong thân xác con người và tu tập để học hỏi con người cùng sống một thời một hoàn cảnh để hiểu người và hiểu đời trong giai đoạn hiện kiếp để tìm ra phương thức vượt khổ.

Mỗi giai đoạn thời gian của lịch sử loài người có hoàn cảnh chánh trị, kinh tế, giáo dục khác nhau và ác tính của họ cũng khác nhau.

Ác tính của con người càng lúc càng tinh vi hơn theo đà tiến bộ của khoa học, kỹ thuật, học vấn văn minh.

Con người càng có kiến thức, càng văn minh, càng khôn ngoan khéo léo, thì ác tính của họ nguy hiểm hơn, sâu sắc hơn, khó nhận diện hơn.

Do con người càng ngày càng văn minh khôn ngoan hơn, người có nhiệm vụ giúp đời càng phải có khả năng rao truyền sự thật, rao truyền tình thương và lòng bác ái như thế nào mà đến với họ nhanh chóng hơn, có trình độ hơn, sâu sắc hơn. Nói một cách rõ hơn là giúp người quê mùa ít học dễ hơn là giúp người văn minh có kiến thức.

Vì thế công việc rao truyền sự thật, trí tuệ, chân lý càng lúc càng khó khăn hơn cho nên các đấng giác ngộ nhiều lần trở đi trở lại giúp đời phải gia tăng công năng tu tập học hỏi nhiều hơn

Đó là lý do trở lại của các bậc tái sanh. Không phải chỉ có Tây Tạng mới có những bậc tái sanh, mà ở nước nào cũng đều có những bậc tái sanh, chỉ khác là nhiều hay ít.

Những bậc tái sanh sẽ nhận diện được nhau và sẽ giúp nhau trên con đường giải thoát loài người trong thời mạt pháp này.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,863,880