NKTL III :THẦY KHÔNG VẮNG MẶT

08 Tháng Tư 200512:00 SA(Xem: 110750)
NKTL III :THẦY KHÔNG VẮNG MẶT

thay-khong-vang-matl---cove1

Cửu Long xb 2006


“Đức Thầy đã dạy tín đồ, dạy chúng sanh, không phân biệt tôn giáo từ bước một tất cả những căn bản mà con người cần có, cần biết, và cần hiểu để chung sống với nhau một cách đầy nhân ái. Sống với đầy đủ đức tin nhân ái dồi dào tình thương mới tạo dựng được một quốc gia, một thế giới hòa bình ấm no hạnh phúc.

Tư tưởng của Phật Giáo Hòa Hảo đi đến đâu sẽ mang lại nhân tính, tình thương yêu đồng loại đến đó. Sẽ tái lập lại quân bình cho bản thân, gia đình, xã hội, quốc gia, và lan ra thế giới.” (trích bài
Sự bình đẳng hay Công trình tiếp nối của Đức Thầy, trong quyển
Nhật Ký Tâm Linh III: Thầy Không Vắng Mặt
, Cửu Long xb 2006)

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,863,880