108. Trạng thái Đại Định vô nhiễm

03 Tháng Bảy 200712:00 SA(Xem: 80977)
108. Trạng thái Đại Định vô nhiễm

11-9-05 - 11:45 giờ khuya

Thế nào là Tham Thiền Nhập Định?

Tâm Thân Ý Khẩu Định trước rồi mới Nhập Định để tiến tới Đại Định.

Ở thể Đại Định ta mới có khả năng Biết chính xác về mình để không còn bị ngũ hành phân tán khiến ta phân tâm. Khi phân tâm ta sẽ hướng về lý mà về lý thì tâm thân khẩu ý ta sẽ bị bên ngoài điều động.

Khi nhập định để đi đến đại định, ta thoát trạng thái tham thiền. Tham thiền là trạng thái đang thu hồi sắp xếp lại toàn bộ lục phủ ngũ tạng, giúp cho tâm thân khẩu ý được trở về trạng thái tánh không hay là trung tánh. Một trạng thái sáng suốt nhạy bén, tuy trông bên ngoài thì bình thường, nhưng lúc đó ta đang ở trạng thái phi thường vô nhiễm, tức vượt sắc giới để tiến tới vô sắc giới không nhiễm trần.

Ở trạng thái vô nhiễm tự tại bình an đại định, ta sẽ nghe thấy cùng một lúc. Ta không còn chỉ nghe âm thanh, lời nói, mà ta nghe nguồn gốc của ý, đi ngược lại nguyên nhân sâu xa của sự động khởi của vi trần kết tụ lại mọi khởi nguyên của sự cấu tạo lịch sử từng cá nhân phát âm ra lời nói đó. Trùng trùng điệp điệp nguyên nhân của mọi khởi nguồn cho đến giây phút hiện tại.

Ta sẽ mãi mãi là người mù quáng trước mọi sự vật, mọi sự việc xảy ra quanh ta, nếu ta không đạt được khả năng ĐẠI ĐỊNH.

Mọi sự tìm kiếm của con người từ đời này sang đời khác là chỉ cốt cho mình ở mức Đến. Mức đến đó là Trạng Thái Đại Định Vô Nhiễm. Nếu cuộc đời một con người không đạt được mức Đến này thì thật là hoài công để đến đây nhận sứ mạng làm Người của mình.

Chỉ có khi đạt được ĐẠI ĐỊNH thì ta mới bắt đầu sống. Đó là một sự tái sanh trong hiện kiếp, vì ta đã chết trong sự ngu muội mù quáng của thú tánh mà con người đã học hỏi và bành trướng vì lòng tham lam ích kỷ mù quáng của mình.

Nếu muốn thoát khỏi sự u tối nhằm tạo nghiệp quả cho chính mình, và hậu sanh của mình, thì ta cần rốt ráo tu học, cải sửa, dạy dỗ chính mình. Nếu không có khả năng dạy được chính mình, thì mãi mãi ta vẫn là đứa học trò ngu xuẩn không xứng đáng để dạy cho bất cứ một người nào khác.

Nếu biết sự quan trọng của trạng thái đại định, sáng suốt đối với chính cuộc đời và sứ mạng của mình, ta nên rốt ráo quán chiếu tham thiền nhập định, để răn sửa mình cho tận tình không nương tay.

Nếu ta còn nương tay cho mình, thì chính ta đã tự giết mình ngay trong cuộc đời mà ta đang hiện diện.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,863,880